Úvod
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty -6 až -8 °C a najvyššie denné teploty -2 až 0 °C. Zajtra prevažne oblačno, ranné minimá -7 až -9 °C a denné maximá -3 až -1 °C.

Internetové stránky obce Skýcov
Zápisnica z 26. zasadnutia OZ zo dňa 5.10.2018 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Streda, 10 Október 2018 15:26

 

Zápisnica

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skýcov,

konaného dňa 5. októbra 2018.

Prítomní: Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce

Poslanci: Milan Černák, Ján Gunda, Ing. Milan Krigovský, Alžbeta Pavková

Ľubomír Černák, Jarmila Minárová (odišla po prerokovaní bodu 11.)

Ospravedlnený – Ing. Roman Černák

 

Ďalší prítomní: PaedDr. Mariana Krigovská – riaditeľka ZŠ

Gabriela Pauková, zamestnankyňa obce

 

Program:

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

4. Rozbor hospodárenia za 1. štvrťrok a 1. polrok 2018

5. Konsolidovaná výročná správa Obce Skýcov za rok 2017

6. Správa audítora pre Obecné zastupiteľstvo

7. Text do kroniky za rok 2017

8. Návrh na vyradenie kníh z obecnej knižnice

9. Žiadosť o prenájom pozemku – M. Ďurišová

10. Projekt Jednoduchých pozemkových úprav – „IBV Skýcov“

11. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Skýcov

12. Prevádzka školskej jedálne v roku 2019

13. Návrh na kúpu pozemkov (ul. Topoľčianska smerom k vodojemu)

14. Informácie starostu obce

15. Záver

 

Posledná úprava Pondelok, 29 Október 2018 12:16
Čítať celý článok...
 
4. ročník pešieho pochodu okolo dediny PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Streda, 10 Október 2018 14:55

ZO ZTŠČ Biatlon klub Skýcov pozýva všetkých milovníkov turistiky na pochod okolo dediny na pešo. Už 4. ročník sa uskutoční túto sobotu 13. októbra 2018 s prezentáciou o 12.30 hod. a štartom o 13.00 hod. od obecného úradu. Približne 10 km dlhá trasa s niekoľkými zastávkami sa ukončí a vyhodnotí v hostinci Hrušov. Každý účastník pochodu bude odmenený diplomom, cenou a pečenou klobásou. Všetci ste srdečne pozvaní. Plagát nájdete tu.

 
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Štvrtok, 04 Október 2018 11:08

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Dátum: 4.10.2018

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny”) týmto Obec Skýcov ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 3.10.2018 sa začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 cit. zákona – 3 kusy jabloní a 1 kus čerešňa, rastúcich v súkromnej záhrade na pozemku parc. č. 261/2, druh pozemku ostatné plochy, v k. ú. Skýcov.

Lehota na doručenie písomného potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 7 dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Skýcove, Školská 294 počas úradných hodín.

 

 

Posledná úprava Štvrtok, 04 Október 2018 11:08
 
Oznam - prerušenie dodávky elektriny dňa 10.10.2018 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Streda, 03 Október 2018 14:16

Západoslovenská distribučná a.s. Nitra oznamuje občanom, že v stredu dňa 10. októbra 2018  v čase od 08.00 hod. do 11.30 hod. budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice a čísla domov :

Hlavná : 395, 430, 438, 508

Školská : 301, 302, 303, 304

Družstevná : 305,, 306, 309, 310, 311, 312, 313, 316, 317, 318, 323, 324

Pod Vŕškami : 440, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455

 
Pozvánka na 26. zasadnutie OZ - 5.10.2018 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Streda, 03 Október 2018 15:53

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce

 

P O Z V Á N K A

 

 

V súlade s § 13 odst. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku OZ Skýcov, zvolávam 26. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

 

dňa 5. októbra 2018 (piatok) o 17.30 hod.


so stretnutím v kultúrnom dome.

Rokovanie bude pokračovať v kancelárii starostu obce.

 

Program:

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

4. Rozbor hospodárenia za 1. štvrťrok a 1. polrok 2018

5. Konsolidovaná výročná správa Obce Skýcov za rok 2017

6. Správa audítora pre Obecné zastupiteľstvo

7. Text do kroniky za rok 2017

8. Návrh na vyradenie kníh z obecnej knižnice

9. Žiadosť o prenájom pozemku – M. Ďurišová

10. Projekt Jednoduchých pozemkových úprav – „IBV Skýcov“

11. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Skýcov

12. Prevádzka školskej jedálne v roku 2019

13. Návrh na kúpu pozemkov (ul. Topoľčianska smerom k vodojemu)

14. Informácie starostu obce

15. Záver

 

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce v.r.

 

 

Posledná úprava Streda, 03 Október 2018 15:54
 
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce a poslancov OZ PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Streda, 19 September 2018 08:49

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV


pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Skýcove

Obec Skýcov uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých obvodov :


Volebný obvod č. 1

Kandidáti :

1. Ľubomír Černák, 63 r., živnostník, Slovenská národná strana

2. Milan Černák, 59 r., predavač, nezávislý kandidát

3. Roman Černák, Ing., 35 r., operátor primárneho okruhu, nezávislý kandidát

4. Pavol Drienovský, 34 r., manažér obchodu, Slovenská národná strana

5. Ľubomír Hosťovecký, Ing., 31 r., zootechnik, nezávislý kandidát

6. Juraj Jenis, 35 r., robotník, Slovenská národná strana

7. Milan Krigovský, Ing., 55 r., špecialista prevádzky JE, nezávislý kandidát

8. Peter Lukáč, 41 r., robotník, Slovenská národná strana

9. Marián Matejov, 33 r., živnostník, Slovenská národná strana

10. Peter Michalisko, 34 r., konateľ spoločnosti, nezávislý kandidát

11. Jarmila Minárová, 59 r., opatrovateľka, nezávislá kandidátka

12. Marián Miškov, 37 r., nastavovač strojov, Smer – sociálna demokracia

13. Alžbeta Pavková, 68 r., dôchodkyňa, Smer – sociálna demokracia

14. Ľuboš Žikavský, 48 r., technik, Slovenská národná strana

 

Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.

 

V Skýcove

Dátum : 19.09.2018

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce Skýcov


Obec Skýcov uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce :

 

Kandidáti :

1. Tomáš Kolembus, Mgr., 35 r., starosta obce, nezávislý kandidát

 

V Skýcove

Dátum : 19.09.2018

 

Posledná úprava Streda, 19 September 2018 08:51
 
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

Stránka 6 z 126
Copyright © 2019 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Masky_Ples_...
Image Detail