Úvod
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty -6 až -8 °C a najvyššie denné teploty -2 až 0 °C. Zajtra prevažne oblačno, ranné minimá -7 až -9 °C a denné maximá -3 až -1 °C.

Internetové stránky obce Skýcov
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Utorok, 10 Júl 2018 14:21

Obec Skýcov, Školská 294, 951 85 Skýcov

Obec Skýcov podpísala Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s poskytovateľom Pôdohospodárska platobná agentúra k projektu s názvom „SKÝCOV – rekonštrukcia miestnej komunikácie“. Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

Základné informácie o projekte:

Fond

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Program

Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020

Opatrenie

7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie

7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov

Názov projektu

SKÝCOV – rekonštrukcia miestnej komunikácie

Kód projektu

072NR130056

Hlavný cieľ projektu

Rekonštrukciou miestnej komunikácie sa prispeje k zlepšeniu prepojenia dotknutej vidieckej oblasti na širšiu dopravnú sieť.

Stručný opis projektu

Projekt rieši rekonštrukciu miestnej komunikácie v obci, ktorej technický stav je v súčasnosti nevyhovujúci a zároveň z hľadiska obslužnosti dotknutého územia nedostatočný. Rekonštrukciu miestnej komunikácie bude realizovať dodávateľ vybraný v procese verejného obstarávania. Projekt okrem rekonštrukcie komunikácie zahŕňa i začlenenie prvkov zelenej infraštruktúry a prvkov drobnej architektúry.

Zazmluvnená výška NFP

83 012,94 Eur

Hypertextový odkaz na webové sídlo poskytovateľa

www.apa.sk

Posledná úprava Streda, 11 Júl 2018 08:57
 
Voľby do orgánov samosprávy obcí - informácie pre voliča PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Utorok, 10 Júl 2018 14:09

Voľby

do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

 

Posledná úprava Utorok, 10 Júl 2018 14:15
Čítať celý článok...
 
Oznam - prerušenie dodávky elektriny dňa 19.7.2018 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Utorok, 10 Júl 2018 11:16

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom,

že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy,

budú dňa 19. júla 2018 bez dodávky elektriny nasledovné ulice a domy:

 

v čase od 10.00 hodiny do 12.00 hodiny :

Hlavná - č. 1, 5, 28, 69, 438, 508

Za Humnami - č. 99, 110, 113, 118, 122, 123, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 477

 

v čase od 07.00 hodiny do 15.00 hodiny :

Hlavná - 20, 395, 430, 438, 508

Školská - 301, 302, 303, 304

Družstevná - 305, 306, 309, 310, 311, 312, 313, 316, 317, 318, 323, 324

Pod Vŕškami - 440, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455

 

Posledná úprava Utorok, 10 Júl 2018 11:16
 
Pozvánka na 25. zasadnutie OZ v Skýcove PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Pondelok, 09 Júl 2018 13:56

Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce Skýcov


P O Z V Á N K A


V súlade s § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/90 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Skýcov zvolávam


24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

ktoré sa bude konať dňa 12. júla 2018 (t.j. vo štvrtok)

o 18.00 hod. v kancelárii starostu obce.

Návrh programu:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
  4. Projekt jednoduchých pozemkových úprav - "IBV Skýcov"
  5. Určenie volebného obvodu pre komunálne voľby 2018 a počtu poslancov v obci Skýcov pre volebné obdobie 2018 - 2022
  6. Určenie rozsahu výkonu funkcie - úväzku starostu obce na celé volebné obdobie 2018 - 2022
  7. Určenie volebného okrsku pre komunálne voľby 2018 a určenie volebnej miestnosti pre komunálne voľby 2018
  8. Informácie starostu obce
  9. Záver

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce v.r.

 
Finančný stav obce k 30. 06. 2018 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Pondelok, 09 Júl 2018 14:43

Starosta_obce
Starosta_obce Starosta_obce

 

Výška prijatých úverov k 30. 06. 2018: 17 138,23 € (516 306 Sk)


Celkové úvery a ich splatnosť:

- Dlhodobý investičný úver   0,23 € splatnosť 06. 07. 2018

- Dlhodobý investičný úver 2 000 € splatnosť 20. 08. 2018

- Dlhodobý investičný úver 15 138 € splatnosť 21. 10. 2019Výška mesačných splátok úveru je: 2 057,46 €


Okrem úveru sa mesačne splácajú aj úroky z úverov, ktoré sú vo výške cca 40 € mesačne. Táto čiastka je pohyblivá každý mesiac a odvíja sa od zostatku úveru a úrokovej sadzby.

 

Obec má aj úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorý bol použitý na výstavbu bytovky 6 BJ a jeho zostatok k 30. 06. 2018 vo výške 139 562,87 €.


Tento úver sa spláca v podobe nájomného, ktoré mesačne platia nájomcovia bytov a bude sa splácať po dobu 30. rokov.

Posledná úprava Pondelok, 09 Júl 2018 14:43
Čítať celý článok...
 
Futbalový turnaj o pohár starostu obce PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Pondelok, 09 Júl 2018 07:41

Futbalový klub Skýcov a Obec Skýcov Vás pozývajú na futbalový turnaj o pohár starostu obce, ktorý sa uskutoční v sobotu dňa 14. júla 2018 so začiatkom o 13.00 hod. v areáli FK Skýcov. Tento rok sa turnaja zúčastnia domáci FK Skýcov, OFK Krtovce, TJ Čeľadince a FK Oponice. Pre všetkých návštevníkov je pripravená bohatá tombola, občerstvenie a guláš. Po turnaji sa uskutoční tanečná zábava. Do tanca bude hrať DJ Pixar. Príďte sa všetci zabaviť a podporiť našich chlapcov. Plagát si môžete pozrieť tu.

Posledná úprava Pondelok, 09 Júl 2018 07:51
 
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

Stránka 8 z 126
Copyright © 2019 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Den_vody__0...
Image Detail