Úvod
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Zamračené a občasný dážď, najnižšie ranné teploty 2 až 0 °C a najvyššie denné teploty 3 až 5 °C. Zajtra zamračené a občasný dážď, ranné minimá 3 až 1 °C a denné maximá 2 až 4 °C.

Internetové stránky obce Skýcov
Zápisnica z 21. zasadnutia OZ zo dňa 15. decembra 2017 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Piatok, 22 December 2017 09:28

Zápisnica z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skýcov,

konaného dňa 15. decembra 2017.


Prítomní: Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce

Poslanci: Ľubomír Černák, Milan Černák, Ing. Roman Černák, Ján Gunda,

Ing. Milan Krigovský, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková.

Ďalší prítomní: Milan Dávid

Mgr. Janka Medvecová, zamestnankyňa obce

PROGRAM :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Návrh VZN č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
 5. Rozbor hospodárenia za 3. štvrťrok 2017
 6. Návrh na úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. OZ/3/2017
 7. Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017
 8. Návrh na vyradenie inventáru v školskej jedálni
 9. Informácie starostu obce
 10. Záver

Posledná úprava Štvrtok, 11 Január 2018 11:31
Čítať celý článok...
 
Harmonogram vývozu triedeného zberu na I.polrok 2018 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Piatok, 22 December 2017 09:04

Harmonogram vývozov triedeného zberu

v obci Skýcov firmou Waste transport a.s.

v I. polroku 2018 - vývoz  plastov  a  papiera

podľa jednotlivých mesiacov bude nasledovný.

 

I. polrok 2018

Vývoz plastov

JANUÁR

11.01.2018

FEBRUÁR

09.02.2018

MAREC

09.03.2018

APRÍL

10.04.2018

MÁJ

11.05.2018

JÚN

13.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. polrok 2018

Vývoz papiera

FEBRUÁR

12.02.2018

APRÍL

12.04.2018

JÚN

08.06.2018

 

 

 

 

 

 

 
Oznam pre občanov – daňové priznania PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Piatok, 22 December 2017 08:59

Vážení spoluobčania,

Oznamujeme Vám, že do 31. januára 2018 sú povinní podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti tí daňovníci (vlastník nehnuteľnosti,  nájomca, ale aj užívateľ), ktorí v roku 2017 nadobudli, predali, alebo nastali také zmeny oproti minulému roku, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane z nehnuteľnosti podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Táto povinnosť sa týka aj tých daňovníkov, ktorí nemajú priznané drobné stavby postavené aj za predchádzajúce roky.

Daňová povinnosť vzniká na základe:

 • povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe kúpnej alebo darovacej zmluvy,
 • nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o dedení nehnuteľnosti,
 • nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením na základe právoplatnosti dražby alebo na základe schválenia príklepu súdom,
 • vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • vydania právoplatného stavebného povolenia,
 • na základe právoplatného rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred dokončením,
 • dodatočného povolenia stavby,
 • právoplatného kolaudačného rozhodnutia,
 • ukončenia výstavby drobnej stavby; oznámením ukončenia drobnej stavby,
 • povolenia zmeny užívania stavby alebo zmeny užívania stavby alebo bytu,
 • zmenou užívania stavby na iné účely ako sa stavba užívala,
 • podpísania nájomnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti so SPF,
 • podpísania dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti zapísaného v katastri nehnuteľností,
 • zmeny druhu pôdy v katastri nehnuteľnosti,
 • zmeny výmery nehnuteľnosti, rozdelenia parcely, prečíslovania parcely.

 

Posledná úprava Piatok, 22 December 2017 09:00
Čítať celý článok...
 
2. stretnutie štvorkolkárov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Marián Bernát   
Streda, 22 November 2017 07:46

Tohtoročné 2. stretnutie štvorkolkárov sa konalo 17. - 19. novembra 2017 na trati Skýcov - Košariská. Usporiadatelia Motocross Club Skýcov, ATV Rescue a ATV Offroad si na tejto akcii dali veľmi záležať. Na piatok si pre jazdcov pripravili nočnú jazdu po trati, ktorá sa každému veľmi páčila. V sobotu na spestrenie dňa, nielen pre jazdcov, ale aj pre ľudí bola pripravená spanilá jazda cez obec, na ktorej sa zúčastnilo približne 80 štvorkoliek, bugín, ale našli sa aj nejakí motorkári. Na sobotné popoludnie boli pripravené rôzne súťaže, ako ródeo, slalom a technická jazda, na ktorých mohli jazdci ukázať svoju zručnosť ovládania svojho pekelného stroja. Večer jazdcov prekvapila diskotéka, ohňostroj a pečené prasiatko. V nedeľu dopoludnia si svoje sily zmerali jazdci na cross 1,8 km trati a popoludní na cross country trati s dĺžkou 4,9 km, ktorá sa skladala z niekoľkých častí - z rýchlych, technických, ale aj veľmi náročných, aby sa tam každý vedel do sýtosti vybúriť. Na tomto závode sa zúčastnili aj jazdci Motocross Clubu Skýcov, a to Michaela Bernátová a prezident klubu Marián Bernát. Michaela skončila v kategórii ženy na nádhernom 2. mieste a Marián Bernát vo svojej triede 4x4 do 700 ccm na krásnom 6. mieste. Všetkým jazdcom, ktorí sa zúčastnili na tomto stretnutí sa chceme poďakovať a popriať veľa úspechov na ďalších takýchto akciách. Ďalej by sme sa chceli poďakovať všetkým ľuďom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tejto nádhernej akcii.

Fotografie nájdete tu.

Motocross Club Skýcov

 
Zmena vývozu komunálneho odpadu PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Utorok, 19 December 2017 18:24

Oznamujeme Vám, že najbližší vývoz komunálneho odpadu sa uskutoční v stredu dňa 27. decembra 2017.

 
Zmena cestovného poriadku platná od 10.decembra 2017 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Streda, 22 November 2017 07:31

Zmeny cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy od 10.12.2017.


Spoj č. 15 zmena odchodu zo zástavky Zlaté Moravce, AS na 14.50 /posun z 14.45 na 14.50/

Spoj č. 16 zmena odchodu zo zástavky Skýcov, OcÚ na 13.10 /posun z 13.15 na 13.10/

Spoj č. 23 zmena odchodu zo zástavky Topoľčianky, Centrum na 22.31 /posun z 22.33 na 22.31/

 

Ďalšie zmeny nájdete tu.

 
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

Stránka 8 z 122
Copyright © 2018 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Vernisáž
Image Detail