Úvod
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Polooblačno, miestami dážď a búrky, najnižšie ranné teploty 12 až 10 °C a najvyššie denné teploty 14 až 16 °C. Zajtra prevažne oblačno, ranné minimá 9 až 7 °C a denné maximá 11 až 13 °C.

Internetové stránky obce Skýcov
Zámer obce Skýcov predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Skýcov - Magdaléna Husáková PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Pondelok, 11 September 2017 13:10

OZNÁMENIE

o zámere obce Skýcov predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Obec Skýcov so sídlom Školská 294, 951 85 Skýcov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo obce Skýcov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Obec Skýcov má zámer predať nehnuteľný majetok:

- nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, okres Zlaté Moravce, vedenú Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, ktorá je zobrazená a označená v geometrickom pláne č. 76/2017 vyhotoviteľa geo.flex, s.r.o, IČO 47649356, overený Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce dňa 21.7.2017 pod č.  364/2017 a to:

- pozemok registra E KN časť parc. č. 1842/1 (diel č. 1) o výmere 40 m2 pričlenený k pozemku registra C KN parc.č. 1842/233 zameraný GP č. 76/2017 overeným Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce   dňa 21.7.2017 pod č.  364/2017, vedený  Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce okr. Zlaté Moravce, obec Skýcov k.ú. Skýcov ako lesný pozemok zapísaný na LV č. 1164 vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, katastrálne územie Skýcov

Magdaléne Husákovej, rod. Stromkovej, bytom M.R.Štefánika 383/9, 951 85 Skýcov.

Posledná úprava Pondelok, 11 September 2017 13:11
Čítať celý článok...
 
Zámer obce Skýcov predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Skýcov - Jozef Kačenga PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Pondelok, 11 September 2017 13:06

OZNÁMENIE

o zámere obce Skýcov predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Obec Skýcov so sídlom Školská 294, 951 85 Skýcov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo obce Skýcov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Obec Skýcov má zámer predať nehnuteľný majetok:

- nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, okres Zlaté Moravce, vedenú Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, ktorá je zobrazená a označená v geometrickom pláne č. 9/2017 vyhotoviteľa 1.GEO, s.r.o, IČO 44851014, overený Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce dňa 10.5.2017 pod č.  217/2017 a to:

- pozemok registra C KN parc. č. 403/72 orná pôda o výmere 104 m2 a parc. č. 403/73 orná pôda o výmere 8 m2, ktoré vznikli odčlenením dielov  č. 1 a č. 2 od pozemku registra E KN parc. č. 381/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 807 m2 zapísaného na liste vlastníctva č. 1164.

 

Posledná úprava Pondelok, 11 September 2017 13:08
Čítať celý článok...
 
Zámer obce Skýcov predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Skýcov - Alexander Hajdu PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Pondelok, 11 September 2017 13:02

OZNÁMENIE

o zámere obce Skýcov predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Obec Skýcov so sídlom Školská 294, 951 85 Skýcov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo obce Skýcov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Posledná úprava Pondelok, 11 September 2017 13:05
Čítať celý článok...
 
Oznam - vývoz plastov a papiera PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Piatok, 08 September 2017 07:59

Oznamujeme občanom, že tento mesiac sa v našej obci uskutoční :

- vývoz papiera v pondelok 11. septembra 2017

- vývoz plastov v utorok 12. septembra 2017

Žiadame preto občanov, aby vrecia s papierom vyložili v pondelok a

vrecia s plastami v utorok pred brány svojich rodinných domov.

 
Oznam - plánovaná odstávka elektriny 18.9.2017 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Piatok, 08 September 2017 08:04

Západoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje občanom, že v pondelok dňa 18. septembra 2017 bude plánovaná odstávka elektriny v čase od 11.00 hod. - do 15.00 hodiny :

- ul. Hlavná od čísla domu 211 - po číslo domu 237

- ul. Kpt. Nálepku čísla domu 331 a 333

- ul. Mierová od čísla domu 334 - po číslo domu 368

- ul. M.R.Štefánika číslo domu 377

 
Otvorenie nového školského roku 2017/2018 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Štvrtok, 31 August 2017 08:19

Riaditeľka Základnej školy Skýcov oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roku 2017/2018 sa uskutoční v pondelok dňa 4. septembra 2017. Nový školský rok otvoríme o 8.00 h svätou omšou v miestnom kostole a o 9.00 h v budove základnej školy.

PaedDr. Mariana Krigovská - riaditeľka ZŠ Skýcov

Posledná úprava Štvrtok, 31 August 2017 08:20
 
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

Stránka 9 z 120
Copyright © 2018 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Budapešť_20...
Image Detail