Úvod
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 17 až 15 °C a najvyššie denné teploty 20 až 22 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 16 až 14 °C a denné maximá 22 až 24 °C.

Internetové stránky obce Skýcov
Zápisnica zo 17. zasadnutia OZ zo dňa 10. marca 2017 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Utorok, 21 Marec 2017 09:32

Zápisnica zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Skýcov,

konaného dňa 10. marca 2017.

__________________________________________________________________________

Prítomní: Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce

Poslanci: Ing. Roman Černák, Ján Gunda, Ing. Milan Krigovský, Jarmila

Minárová, Alžbeta Pavková. Poslanci Ľubomír Černák a Milan

Černák prišli počas štvrtého bodu programu.

Ďalší prítomní: PaedDr. Mariana Krigovská, riaditeľka ZŠ

Mgr. Janka Medvecová, zamestnankyňa obce

PROGRAM :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Informácie riaditeľky Základnej školy Skýcov
 5. Zámery predaja obecného majetku
 6. Výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016
 7. Návrh rozpočtu na roky 2017 – 2019
 8. Návrh na kúpu obecného auta
 9. Žiadosť FK Skýcov (bojler)
 10. Prerokovanie rozhodnutia Okresného úradu, katastrálny odbor (J. Dávid)
 11. Informácie starostu obce
 12. Záver

 

Posledná úprava Štvrtok, 15 Jún 2017 09:02
Čítať celý článok...
 
Pietna spomienková slávnosť na Skýcove PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Pondelok, 20 Marec 2017 14:47

Aj v tomto roku si obyvatelia obce Skýcov pripomenuli 72. výročie vypálenia obce fašistickými vojskami. Pietna spomienka sa začala svätou omšou v Kostole Nanebovzatia Panny Márie. Omšu, ktorá bola venovaná všetkým obetiam vojny, odslúžil vdp. Juraj Pluta, správca farnosti Skýcov.

Na pietnej spomienke sa zúčastnili vzácni hostia, medzi nimi poslanec NR SR  za Smer SD Marián Kéry, starosta obce Machulince Bohumil Bielik, starosta obce Hostie Peter Štepianský, starosta obce Obyce Milan Garaj, krajský predseda SNS v Nitre Milo Horka, zástupcovia našich partnerských obcí Kľak a Ostrý Grúň, ako aj členovia SZPB Zlaté Moravce a Skýcov. Všetci sa poklonili a položili kvety k pamätníku obetiam 1. a 2. svetovej vojny pri kostole.

Starosta obce Mgr. Tomáš Kolembus privítal hostí a všetkých účastníkov pietnej spomienky. Vo svojom príhovore povedal, že k tomuto hrôzostrašnému dňu sa vo svojich spomienkach dodnes vracajú žijúci obyvatelia, hoci ich počet sa neustále zmenšuje. Nemci tento hrozný čin spáchali 16. marca 1945 bez svedkov a v nádeji, že partizánska obec Skýcov bude navždy vymazaná z mapy Slovenska. Z desiatok obyvateľov, ktorí so zbraňou v ruke pomáhali vyháňať a poraziť fašizmus už nežije ani jeden účastník.

Posledným priamym účastníkom bol genpor. v.v. Ing. Ján Husák, ktorý nás navždy opustil na konci minulého roka a ešte za svojho života nám vždy prizvukoval, aby sme na hrôzy vojny nikdy nezabudli. Česť jeho pamiatke sme vzdali na začiatku pietnej spomienkovej slávnosti minútou ticha.

Obyvateľom a zúčastneným sa prihovoril aj poslanec NR SR Marián Kéry, ktorý si vo svojom príhovore najskôr spomenul na generála Jána Husáka, ktorého si hlboko vážil a zúčastnil sa aj na jeho pohrebe. Ďalej spomenul historické udalosti, ktoré predchádzali vzniku 2. svetovej vojne a apeloval na ľudí, aby viac nevolili strany, ktoré popierajú existenciu Slovenského národného povstania.

Po prejavoch nasledoval cirkevný obrad venovaný obetiam vojny, ktorý celebroval vdp. Juraj Pluta, správca farnosti Skýcov.

Na záver zaznela hymnická pieseň v podaní DH Skýcovanka a pietna spomienková slávnosť bola ukončená.

Fotografie si môžete pozrieť tu.

Výbor ZO SZPB Skýcov

Posledná úprava Pondelok, 20 Marec 2017 14:48
 
Výročná schôdza Motocross clubu Skýcov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Marián Miškov   
Pondelok, 20 Marec 2017 13:47

Motocross Club Skýcov ukončil sezónu 2016 na výročnej schôdzi, ktorá sa uskutočnila 18. marca 2017 v kultúrnom dome Skýcov. Prítomných bolo 80 ľudí z toho 42 členov klubu. Viceprezident klubu Marián Miškov privítal všetkých prítomných, medzi ktorými nechýbali starostovia obcí Skýcov, Mgr. Tomáš Kolembus a Žitavany, Juraj Obert, predsedovia klubov AMK Veľký Klíž, Bc. Rudolf Miheleje, AMK Tlmače, Štefan Lacko, predseda združenia urbárnikov Skýcov, Viliam Matejov a mnoho ďalších pozvaných hostí. Marián Miškov po privítaní odovzdal slovo prezidentovi Motocross clubu Skýcov Mariánovi Bernátovi a požiadal ho o zhodnotenie celej sezóny 2016. Zhodnotené boli celkové umiestnenia jazdcov v motocrosse, countrycrosse, rallycross, pit bike, autá a motokáry, ktorým za výsledky prezident klubu odovzdal pamätné plakety, nové dresy, bundy a licencie na r. 2017. Aktívnym pomocníkom a sponzorom boli odovzdané ďakovné plakety za pomoc klubu v r. 2016. Prednesená bola finančná správa, odpracované brigádnicke hodiny, plán činnosti na rok 2017 a prijaté nové návrhy. Prezident klubu vyslovil poďakovanie odchádzajúcej tajomníčke klubu Janke Škodovej za doterajšiu činnosť. Po diskusii a večeri si členovia klubu zvolil nový výbor v zložení: prezident klubu Marián Bernát, viceprezident Marián Miškov, ekonómka a hospodárka Eva Havranová a členovia výboru Dušan Gahér a Róbert Šútor. Náš klub plánuje na rok 2017 štyri podujatia: MM SR v Coutrycrosse 22.-23.4., Enduro Cup 3.6., Quad 5.8. a Scrub Motocross 10.9.2017. Po prerokovaní a schválení návrhov a voľnej diskusii sa poďakoval prezident klubu zvolenému výboru, všetkým za účasť a poprial veľa športových úspechov do sezóny 2017. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Posledná úprava Štvrtok, 23 Marec 2017 08:22
 
OZNAM pre občanov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Streda, 15 Marec 2017 16:14

O Z N A M


Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona NR SR č. 125/2015 o registri adries a vyhlášky MV SR č. 31/2003 a VZN obce Skýcov č. 2/2016 o označovaní ulíc a číslovaní stavieb, prebehlo v súčasnej dobe v našej obci prideľovanie orientačných čísel k súpisným číslam rodinných domov. To znamená, že terajšie súpisné číslo domu zostáva a k nemu je pridelené ešte jedno orientačné číslo.

Z uvedeného vyplýva povinnosť občana v lehote do 30 dní - t.j. do 15.4.2017 vykonať predmetnú zmenu v občianskych preukazoch na oddelení dokladov Policajného zboru SR – Zlaté Moravce ul. Sládkovičova 3 – na prízemí v budove Úradu práce - ZM.

Od OcÚ nie je na polícii potrebný žiadny doklad. Orientačné čísla domov sú už nahrané v elektronickej evidencii registra adries. Nový občiansky preukaz bude občanovi vyhotovený bez poplatku.

Ďakujeme za porozumenie.

Posledná úprava Štvrtok, 16 Marec 2017 09:51
Čítať celý článok...
 
Novinky v obci PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Streda, 15 Marec 2017 18:47

Starosta_obce
Starosta_obce Starosta_obce

Vážení občania, po tuhej zime sa Vám chcem opäť prihovoriť s novinkami v našej obci. Je toho dosť veľa, takže dnes budete mať čo čítať :) Najskôr mi dovoľte poobhliadnuť sa za koncom minulého roka. Dňa 23. novembra 2016 odovzdal poslanecký zbor titul čestný občan pánovi Ing. Josefovi Veverkovi za dlhoročnú dobrú spoluprácu s našou obcou. Dňa 29. novembra 2016 sme sa zúčastnili spolu so žiakmi ZŠ natáčania relácie V siedmom nebi, v ktorej podpredseda vlády SR Peter Pellegrini pomáhal rodine Ostatných z našej obce. Dňa 5. decembra som mal prednášku na UKF v Nitre /na tejto škole som študoval/ na tému „Ako sa z učiteľa starosta stal“. Pozvala ma na ňu moja profesorka na vysokej škole RNDr. Hilda Kramáreková, PhD. Bola to pre mňa zaujímavá skúsenosť a myslím si, že aj študentom sa to páčilo a aj touto formou som s potešením odprezentoval našu obec. Dňa 6. decembra 2016 sa uskutočnil Mikuláš na námestí. Na poslednú chvíľu sme museli zmeniť plány, do pripraveného programu sme nemohli zapojiť kone, ktoré mali priviezť Mikuláša z kostola na námestie, a tak sme museli improvizovať. Marián Bernát vymyslel, že objedná limuzínu. Sám som nevedel, ako na to ľudia zareagujú, ale nakoniec všetko dobre dopadlo a myslím si, že táto celoobecná akcia si našla obľubu nielen medzi našimi najmenšími, ale potešili sa jej aj rodičia, starí rodičia a mnohí ďalší, a preto v nej budeme pokračovať aj tento rok. Dňa 17. decembra 2016 sa uskutočnila v kultúrnom dome Vianočná burza základnej školy. Dňa 22. decembra 2016 sme roznášali vianočnú šálku do každej domácnosti. Dúfam, že sa Vám šálky páčili. V tento istý deň som dostal, bohužiaľ, aj veľmi smutnú správu. Navždy nás opustil dlhoročný predseda SZPB na Skýcove a čestný občan našej obce genpor.v.v. Ing. Ján Husák. Bola to výrazná osobnosť našej obce, ktorú som si vysoko vážil. Pohreb pána generála Husáka sa uskutočnil dňa 29. decembra 2016 a organizovala ho Armáda SR. Bol na najvyššej vojenskej úrovni, za účasti ministra obrany SR Petra Gajdoša a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera. Môžem povedať, že armáda si svojich ľudí vysoko váži a tak k tomu aj pristupovala. Pán generál, dovoľte mi ešte raz poďakovať Vám za Vašu nezištnú pomoc pre našu obce. Česť Vašej pamiatke. Dňa 31. decembra 2016 sa uskutočnil tradičný stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce. Myslím, že turnaj bol aj vďaka sponzorovi MB Elektro na veľmi vysokej úrovni a tento rok ho vyhral Vladimír Ondrejka ml. Večer nás už čakal Silvester na námestí, kde sme si po polnočnom ohňostroji spoločne pripili na nový rok 2017. Dňa 4. januára 2017 som zverejnil finančný stav našej obce. Úverové zaťaženie našej obce bolo k 31.12.2016 vo výške 54 172,51 € (1 632 001 Sk). Len pre Vašu informáciu, obec ročne splatí približne 20 000 €. Dňa 7. januára 2017 sa uskutočnil Obecný ples. Okolo jedenástej večer vypadla v celej obci elektrina, čo bola veľká katastrofa, lebo vonku bolo – 25°C. Celú noc sa muselo improvizovať a opäť nám pomohol Marián Bernát zapožičaním centrály, inak by sme museli ples predčasne ukončiť. To nevymyslíš, to je život. Dňa 14. januára 2017 sa uskutočnil Pochod okolo obce Skýcov na lyžiach. Pochod dopadol na výbornú a za jeho zorganizovanie ďakujem Majovi Miškovi. V nedeľu dňa 15. januára 2017 som sa zúčastnil v susedných Hostiach Memoriálu Jurka a Olejára. V mene našej obce som položil veniec k pamätníku v centre obce. Dňa 20. januára 2017 sme zverejnili zoznam dlžníkov obce. Je pozitívne, že oproti roku 2015 sa zlepšil výber daní a  máme evidovanú nižšiu pohľadávku na daniach a poplatkoch. V nedeľu dňa 22. januára 2017 som sa zúčastnil pietnej spomienkovej akcie v našich dvoch partnerských obciach Kľak a Ostrý Grúň. Za tých, ktorí neváhali obetovať svoj život pre našu lepšiu budúcnosť, som položil vence. Dňa 23. januára 2017 sme mali na obecnom úrade vzácnu návštevu. V rámci výjazdového rokovania vlády SR v okrese Zlaté Moravce nás navštívil podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. Pán podpredseda prisľúbil účasť na pietnej spomienkovej akcii v marci a tiež na 29. ročníku Náučného partizánskeho chodníka Zlatno – Skýcov. Dňa 2. februára 2017 sa uskutočnil Maškarný ples v základnej škole. V nedeľu dňa 5. februára 2017 sa uskutočnila výročná schôdza chovateľov. Schôdzu viedla pani Blažena Pavková a celoročnú činnosť zhodnotil predseda chovateľov na Skýcove pán Dušan Lukáč. Po oficiálnej časti sa uskutočnilo predvádzanie tzv. králičieho hopu. Som veľmi rád, že sa podarilo prostredníctvom králičieho hopu prilákať medzi chovateľov aj mladú generáciu. Dňa 9. februára 2017 sa konal Maškarný ples v materskej škôlke. V sobotu dňa 11. februára 2017 sa uskutočnilo prvé stretnutie štvorkolkárov na motocrossovej trati Košariská. Dňa 18. februára sa uskutočnilo stretnutie lyžiarov a sánkarov medzi Domovinou a Kruhom. Akciu organizoval Marián Miškov. A v sobotu dňa 4. marca 2017 sa uskutočnila brigáda záhradkárov v areáli základnej školy. Chcem im aj touto cestou poďakovať za odvedenú prácu.

Posledná úprava Streda, 15 Marec 2017 19:00
Čítať celý článok...
 
Pozvánka - členská schôdza Motocross Clubu Skýcov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Utorok, 14 Marec 2017 08:38

MOTOCROSS CLUB SKÝCOV

Vás srdečne pozýva na členskú schôdzu,

ktorá sa uskutoční v sobotu dňa 18. 3. 2017 o 18.00 hod.

v sále KD Skýcov.

 

PROGRAM:

1.Prezentácia prítomných

2. Otvorenie schôdze

3. Správa za rok 2016 pod vedením p. Bernáta Mariána

4. Diskusia

5. Registrácia nových členov

6. Diskusia a návrh členov výboru vedenia klubu

7. Voľba členov výboru vedenia klubu

8. Plán činnosti na budúce obdobie roku 2017

9. Ukončenie oficiálnej časti

10. Voľná diskusia, pohostenie

Posledná úprava Utorok, 14 Marec 2017 08:39
 
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

Stránka 10 z 119
Copyright © 2018 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
P1010027
Image Detail