Úvod
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Zamračené, dážď so snehom, najnižšie ranné teploty -2 až -4 °C a najvyššie denné teploty -1 až 1 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá -3 až -5 °C a denné maximá -2 až 0 °C.

Internetové stránky obce Skýcov
Prvé rokovanie novej rady školy PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Utorok, 07 November 2017 17:31

Tento týždeň sa uskutočnilo prvé rokovanie novej rady školy. Zúčastnili sa ho všetci jej členovia. Hneď na začiatku prebehla voľba predsedu rady školy. Nový predsedom rady školy sa stal poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Roman Černák. Rokovania sa zúčastnila aj riaditeľka ZŠ PaedDr. Mariana Krigovská, ktorá informovala radu školy o aktivitách základnej školy do konca tohto roka.


Členovia rady školy:

za pedagogických zamestnancov - Mgr. Jozef Benč

za nepedagogických zamestnancov - Eva Zbonková

za rodičov - Katarína Karasová

za rodičov - Milan Dávid

za rodičov - Andrea Žigová

za zriaďovateľa - Ľubomír Černák st.

za zriaďovateľa - Ing. Roman Černák

Posledná úprava Utorok, 07 November 2017 17:31
 
Výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov - 4.11.2017 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Pondelok, 06 November 2017 13:04

Výsledky volieb do orgánov Nitrianskeho samosprávneho kraja

konaných dňa 4.11.2017 za našu obec SKÝCOV

 

Počet voličov zapísaných v zozname - 823 voličov

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní – 319 voličov

% počet zúčastnených voličov – 38,76 %

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby

predsedu samosprávneho kraja – 312

Posledná úprava Pondelok, 06 November 2017 13:49
Čítať celý článok...
 
DH Skýcovanka oslavuje jubileum PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Pondelok, 06 November 2017 08:39

DH Skýcovanka a Obec Skýcov

Vás pozývajú na oslavu 70. výročie založenia DH Skýcovanka, ktorá sa uskutoční v sobotu dňa 11. novembra 2017. Oficiálny program začína o 15.00 hod. sv. omšou v kostole Nanebovzatia Panny Márie. Po sv. omši sa presunieme do kultúrneho domu, kde začne o 16.30 hod. slávnostný koncert DH Skýcovanka. V rámci programu si uctíme bývalých a aj súčasných členov DH SKýcovanka. Tešíme sa na Vašu účasť.

Posledná úprava Pondelok, 06 November 2017 13:51
 
Výzva na predkladanie ponúk - Streetworkoutové ihrisko v obci Skýcov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Streda, 25 Október 2017 14:58

Výzvu na predkladanie ponúk na Streetworkoutové ihrisko v obci Skýcov nájdete na nasledovnom linku.

 

 

Posledná úprava Streda, 25 Október 2017 16:54
 
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Štvrtok, 02 November 2017 14:33

Dátum: 2.11.2017

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny”) týmto Obec Skýcov ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 2.11.2017 sa začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 cit. zákona – 5 kusov smrek obyčajný, rastúcich na pozemkoch parc. č. 213/1, 213/3 druh pozemku: zastavané plochy, 213/4, druh pozemku: ostatné plochy, v k. ú. Skýcov v obci Skýcov.

Lehota na doručenie písomného potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 7 dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Skýcove, Školská 294/2 počas úradných hodín.

 

Posledná úprava Štvrtok, 02 November 2017 14:33
 
Zápisnica z 20. zasadnutia OZ zo dňa 13. októbra 2017 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Štvrtok, 19 Október 2017 13:39

Zápisnica

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skýcov,

konaného dňa 13. októbra 2017.


Prítomní: Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce

Poslanci: Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Ján Gunda,

Ing. Milan Krigovský, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková.

Ospravedlnený poslanec Milan Černák


Ďalší prítomní: PaedDr. Mariana Krigovská

Gabriela Pauková, zamestnankyňa obce

PROGRAM :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Informácie riaditeľky ZŠ Skýcov
 5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.rok 2016/2017
 6. Predaj obecného majetku (p. Hajdu, p. Husáková, p. Kačenga)
 7. Návrh výmeny okien na školskej bytovke
 8. Prerokovanie IBV – 3 RD
 9. Návrh na výstavbu prístrešku nad pieskoviskom pre deti MŠ Skýcov
 10. Návrh na kúpu traktorovej kosačky
 11. Organizačné zabezpečenie 70. výročia DH Skýcovanka
 12. Návrh na rekonštrukciu kancelárie OcÚ
 13. Informácie o príprave vydania knihy – monografie o obci
 14. Informácie starostu obce
 15. Záver

Posledná úprava Streda, 22 November 2017 13:02
Čítať celý článok...
 
«ZačiatokDozadu11121314151617181920DopreduKoniec»

Stránka 11 z 124
Copyright © 2018 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Obecný_Ples...
Image Detail