Úvod
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 12 až 10 °C a najvyššie denné teploty 21 až 23 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 15 až 13 °C a denné maximá 22 až 24 °C.

Tlačivo - daňové priznanie rok 2016 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Pondelok, 18 Január 2016 15:30

OZNAM

Občan, ktorý v roku 2015 získal kúpou, zdedením alebo darovaním nehnuteľnosť v k.ú. obce Skýcov, je povinný najneskôr do 31. januára 2016 podať daňové priznanie (k dani z nehnuteľnosti - pozemky a stavby) na Obec Skýcov - tlačivo v prílohe.

 

Obec Skýcov

DAŇOVÉ PRIZNANIE

k dani z nehnuteľnosti na rok 2016


Údaje o daňovníkovi

Meno a priezvisko: _____________________________________


Rodné číslo ______________________


Bydlisko______________________________________________

Majetkoprávny vzťah k nehnuteľností (vlastník alebo užívateľ)

 

Identifikácia stavieb

Parcelné

číslo

Výmera

v  m2

Sadzba

dane

za 1 m²

Výpočet

dane rok 2016

Vyplní d a ň o v n í k

 

1.

Stavba na bývanie jednopodlažný

0,080

drobné stavby – doplnk. funkcia

Šopa, pajta, dielňa

0,080 €

2.

Stavba na bývanie – dvojpodl.

0,170

3.

Pôdohodp. stavba + skleník

0,170

4.

Chata, stavby na rekreáciu

0,500

5.

Garáže

0,350

6.

Priemyselné stavby

1,000

7.

Stavba na podnikateľ. činnosť

1,600

8.

Ostatné stavby

0,170 €

9.

Byty a nebytové priestory

0,080

SPOLU stavby

Identifikácia pozemkov

10.

Záhrady

0,01056 €

11.

Zastavané plochy a nádvoria

0,01056 €

12.

Ostatné plochy

0,01056 €

13.

Stavebné pozemky

0,059715 €

14.

Orná pôda

0,00064575 €

15.

Trvalé trávne porasty

0,00012285 €

SPOLU pozemky

SPOLU daň z nehnuteľností

 

 

V Skýcove dňa ..............................

 

 

.........................................................

podpis daňovníka

 

Posledná úprava Utorok, 19 Január 2016 15:48
 
Copyright © 2019 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Den Zeme _0...
Image Detail