Úvod Ako vybaviť Matrika Uzatvorenie manželstva
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 13 až 11 °C a najvyššie denné teploty 20 až 22 °C. Zajtra zamračené a búrky, ranné minimá 13 až 11 °C a denné maximá 19 až 21 °C.

Uzatvorenie manželstva PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Štvrtok, 10 Apríl 2008 09:33

Žiadosť o uzatvorenie manželstva podávajú na matričnom úrade obaja partneri. Pre podanie žiadosti o uzatvorenie manželstva je príslušný ten matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt.

 

Na odôvodnenú žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom.
Ak ide o uzatvorenie manželstva na matričnom úrade, dohodne pracovníčka matriky s partnermi čas a miesto obradu. Ak ide o uzatvorenie manželstva pred orgánom cirkvi, zašle matričný úrad vyplnené tlačivo príslušnému orgánu cirkvi.
Matrika po uzatvorení manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

Potrebné doklady:
Žiadosť o uzatvorenie manželstva (tlačivo Vám poskytne Matričný úrad)
Rodné listy obidvoch snúbencov
Platné občianske preukazy obidvoch snúbencov

Rozvedený žiadateľ:
Právoplatný rozsudok o rozvode

Vdovec / vdova:
Úmrtný list predchádzajúceho manžela/manželky

Maloletá osoba:
Povolenie súdu na uzatvorenie manželstva maloletému

Cudzinec:
Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:
- rodný list
- doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
- doklad o štátnom občianstve
- doklad o pobyte
- potvrdenie o osobnom stave
- úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca
- právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo rozvedený
- doklad, ktorým možno preukázať totožnosť
Tieto doklady musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny
Doklady musia byť preložené súdnym tlmočníkom
Povolenie na uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v matričnom obvode

Poplatok:
Uzavretie manželstva medzi občanmi SR: bez poplatku - jeden musí mať trvalý pobyt v Skýcove
Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom: 2000,- Sk
Uzavretie manželstva medzi cudzincami: 5000,- Sk
Povolenie na uzavretie manželstva pred iným ako príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky - platí sa 500.-Sk na matrike, ktorá povoľuje (deleguje) sobáš. Poplatok sa platí v hotovosti na Matričnom úrade.

Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky - platí sa 500.-Sk na matrike, ktorá prijala delegovaný sobáš.Posledná úprava Piatok, 18 Apríl 2008 05:58
 
Copyright © 2022 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Pietna spom...
Image Detail