Úvod Školstvo Úspechy školy Čo priniesol rok 2018 v ZŠ Skýcov
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty -4 až -6 °C a najvyššie denné teploty -1 až 1 °C. Zajtra prevažne oblačno, ranné minimá -1 až -3 °C a denné maximá 0 až 2 °C.

Čo priniesol rok 2018 v ZŠ Skýcov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Nedeľa, 20 Január 2019 18:17

Čo priniesol rok 2018

Nový kalendárny rok prináša so sebou aj bilancovanie predchádzajúceho roka. Čo bolo dobré, z čoho sa dá poučiť, čo zlepšiť.

Tu je stručný prehľad aktivít žiakov a učiteľov našej školy.

V januári sa žiaci zapojili do okresných olympiád z ANJ (4. miesto Laura Mihalíková), z NEJ a z MAT.

Posledný januárový deň bol karneval, kde cenami prispeli rodičia pre každé dieťa, ktoré prišlo v maske.

Vo februári sme sa zapojili do okresných olympiád z GEO, z DEJ (Barbora Motošická – 4. miesto), a do majstrovstiev okresu vo vybíjanej.

Žiaci sa zúčastnili výchovného koncertu, ktorý pripravil pán Berger.

V marci sme boli úspešní na okresnom kole Pytagoriády (2. miesto Matej Pavkov, 4. miesto Jakub Dávid a 7. miesto Maroš Motošický).

15. marca na 73. výročie vypálenia našej obce bola beseda o hrôzach vojny s priamymi účastníkmi vojny, ktorá bola veľmi zaujímavá. Naši žiaci sa zúčastnili aj na pietnej spomienke.

10 žiakov sa úspešne zapojilo do medzinárodnej matematickej súťaže Klokan.

Prebehlo celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka, v ktorom sme boli úspešnejší ako celoslovenský priemer a v okrese sme boli na 2. mieste v SJL a 3. mieste v MAT.

Aneta Herdová získala 1. miesto v próze a Daniela Knošková 1. miesto v poézii na okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína ). Pripravovala ich p. učiteľka Minárová.

Na  okresnom kole chemickej olympiády bola úspešná Ivana Dávidová na 3. mieste a postúpila do krajského kola.

V apríli sme zapojili žiakov do jarného upratovania v obci, vyčistili sme okolie autobusovej zastávky a areál futbalového ihriska.

Konal sa aj zápis do 1. ročníka, kde sme prijali deväť šikovných detí.

Ing. Rudolf Dávid pripravil pre žiakov 1. stupňa Ekohry v areáli Brezín.

V škole prebehlo aj meranie medzinárodnej štúdie PISA 2018 pre 15-ročných žiakov. Na krajskom kolo chemickej olympiády bola Ivana Dávidová úspešná, pripravovala ju p. učiteľka Deáková.

V máji žiaci v rámci predmetov dejepis a občianska náuka absolvovali exkurziu do múzea holokaustu v Seredi.

V speváckej súťaži Slávik Slovenska získala v okresnom kole Ivana Dávidová 3. miesto.

Vo výtvarnej súťaži Park očami detí, ktorú usporiada každoročne občianske združenie Park Topoľčianky bol Kristián Lukáč na 2. mieste a Nina Bilošová na 3. mieste.

Zapojili sme sa do Školských majstrovstiev okresu Zlaté Moravce v atletike žiakov a žiačok a do Atletických hier mikroregiónu Tribečsko, kde Lujza Mihalíková získala 1. miesto v hode kriketkou a 4. miesto v behu na 60 m.

V obci žiaci vystupovali s kultúrnym programom v nedeľu na Deň matiek.

29. 5. bolo slávnostné vyhodnotenie celoslovenského projektu Skús pokus 2 v Bratislave, kde naši žiaci získali 3. miesto, pripravovala ich p. učiteľka Deáková v spolupráci s p. učiteľom Zvolenským.

Vo výtvarnej súťaži Vesmír očami detí okresné kolo bola Nina Bilošová na 4. mieste.

Zapojení sme boli v projekte Malá finančná akadémia s Kozmixom.

V júni absolvovali žiaci 8. a 9. ročníka exkurziu do Vysokých Tatier, sprevádzali ich p. učiteľ Ondrejka a p.učiteľ Benč. Žiaci 1. stupňa sa zúčastnili na exkurzii vo Sv. Antone a na dopravnom ihrisku v Zlatých Moravciach s p. učiteľkami Škodovou a Rajtarovou.

So žiakmi 7. až 9. ročníka sme boli na anglickom divadelnom predstavení The Heroes v Zlatých Moravciach.

Dramatický krúžok pod vedením p. učiteľky Minárovej a Rajtarovej uviedol divadelné predstavenie Jánošík 007 v kultúrnom dome a reprezentoval nás aj v Sľažanoch a Žitavanoch.

Koncom júna sme žiakom ponúkli tvorivé dielne – hrnčiarstvo s p. B. Gahérom, kde si žiaci vytvorili predmety z hliny, ktoré im p. Gahér počas letných prázdnin vypálil v peci.

V septembri sme sa zapojili do projektu – výsadba stromčekov – s p. Ing. Rudolfom Dávidom, ktorý nám hovoril o dôležitosti poznať a chrániť našu prírodu.

Úspešným projektom Zdravie a bezpečnosť hrou sme získali 2 000€, ktoré sme využili na rôzne pomôcky a aktivity pre žiakov, rodičov a priateľov školy. Projekt vypracovala p. učiteľka Škodová.

 

V jazykovej súťaži Brána jazykov otvorená v Zlatých Moravciach boli deviataci úspešní .

Pokračovali sme v projekte Školské ovocie, ktorým zabezpečujeme čerstvé ovocie a džúsy pre žiakov každý týždeň.

Žiaci a učitelia prešli zdravotnou prípravou, v rámci projektu Zdravie a bezpečnosť hrou, ktorú zabezpečovala p. Mgr. Miroslava Černáková.

Žiaci 5. – 7. ročníka absolvovali prednášky z CPPPaP Zlaté Moravce o prevencii šikanovania.

Zapojení sme boli do Európskeho týždňa športu, do majstrovstiev okresu v Cezpoľnom behu.

V októbri všetci žiaci absolvovali prednášky k prevencii kriminality.

Zapojili sme sa aj vo farnosti – Poďakovanie za úrodu – tvorivými prácami žiakov a učiteľov.

Z dramatického krúžku boli deti na výlete v ZOO v Zlíne, ktorý pre nich pripravila p. učiteľka Minárová.

Exkurziou v Martine so žiakmi 2. stupňa sme si pripomenuli 100. výročie vzniku ČSR a 100. výročie podpísania Martinskej deklarácie.

Boli sme aj na Kube prostredníctvom vzdelávacieho programu Svet okolo nás.

Správne stravovanie a zdravú výživu sme žiakom priblížili v projekte Hovorme o jedle.

Zapojili sme sa do projektu Fenomény sveta, získali sme vzdelávací program o vode.

V obci sme vystupovali s kultúrnym programom našim jubilantom. Realizovali sme posedenie so starými rodičmi, zahrali a zabavili sme sa.

V novembri sa žiaci zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže iBobor, a prebehlo Testovanie 5.

Aj naďalej prebiehali akcie v rámci nášho úspešného projektu Zdravie a bezpečnosť hrou. Pre deti sme ponúkli besedy o dentálnej hygiene, o zdravej výžive spojená s cvičením, zdravé nátierky.

V decembri si žiaci na Fyzikálno-chemickej show vyrábali sliz, tečúci piesok, magnetický piesok a videli mnohé fyzikálne a chemické pokusy.

Naši deviataci sa zhostili role Mikuláša s anjelmi a čertami a obdarovali spolužiakov balíčkami, ktoré pripravili rodičia.

V sobotu 15.decembra sa konala vianočná burza, plná krásnych vianočných výrobkov a sladkostí, kde sa pre naše deti vyzbieralo 607 €.

Blížiacu sa atmosféru vianočných sviatkov spríjemnili žiaci krásnym programom na vianočnej akadémii v kultúrnom dome, ktorá potešila mnohé srdcia.

A čo sa nám ešte podarilo?

Získali sme pre deti 7 počítačov, veľkú bielu magnetickú tabuľu, kancelársky nábytok (stoly, stoličky, skrine, skrinky), sieťky na okná do troch tried. A bola vymenená podlaha v dvoch triedach v spolupráci s obecným úradom, rodičmi, sponzormi a priateľmi školy. Zakúpili sme 6 nových stolov a 12 stoličiek pre žiakov.

Poďakovanie patrí žiakom, učiteľom, nepedagogickým zamestnancom, p. starostovi, poslancom obecného zastupiteľstva, p. farárovi, Rade školy, rodičom a všetkým sponzorom za pomoc a podporu našej školy.

 

Posledná úprava Nedeľa, 20 Január 2019 18:17
 
Copyright © 2022 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
opekačka_fa...
Image Detail