Úvod Urbár - PS Skýcov Urbár - PS Skýcov Výbor ZU PS Obce Skýcov dňa 24.3.2022
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 16 až 14 °C a najvyššie denné teploty 23 až 25 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 12 až 10 °C a denné maximá 18 až 20 °C.

Výbor ZU PS Obce Skýcov dňa 24.3.2022 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Piatok, 01 Apríl 2022 11:44

 

Výbor Združenia urbárnikov pozemkové spoločenstvo

Obce Skýcov oznamuje, že dňa 24. marca 2022 sa uskutočnilo

zasadnutie výboru ZU PS Skýcov a revízna komisia.


Program schôdze bol nasledovný :

1) Otvorenie

2) Správa o hospodárení za rok 2021

3) Správa o činnosti ZU PS Skýcov za rok 2021

4) Diskusia

5) Uznesenie

6) Záver

 

 

 

K bodu 1. Schôdzu výboru otvoril predseda ZU PS obce Skýcov p. Viliam Matejov, privítal prítomných a oboznámil ich s programom.


K bodu 2. Ekonómka združenia p. Ľudmila Rajnohová predložila prítomným účtovné doklady a správu o hospodárení ZU PS obce Skýcov za rok 2021. Dokumenty skontrolovala revízna komisia – predsedkyňa Mgr. Helena Juríková a jej členovia p. Alžbeta Pavková a p. Dušan Lukáč,  dozorná rada a výbor ju schválil.


K bodu 3. Správu o činnosti ZU PS obce Skýcov za rok 2021 podal p. Viliam Matejov, oboznámil prítomných o činnosti združenia, konštatoval, že úlohy vzhľadom na pandémiu boli podľa pokynov Okresného úradu v Nitra splnené iba čiastočne, výbor ju schválil.


K bodu 4. V diskusii hovorili prítomní členovia o práci združenia urbárnikov v roku 2021:


- Na žiadosť Obce Skýcov, zastúpenú starostom obce Mgr. Tomášom Kolembusom, sa prítomní po dohode rozhodli, že srdce „Puto lásky“ bude umiestnené na Vápennom vrchu pri rozhľadni a výbor ju schválil.


- Informácii o majetkovom vysporiadaní pozemku p. Mariána Pavkovho na Hlavnej ulici č. 198, ktorý o rozlohe 120 m2 je majetkom urbárskeho spoločenstva. Členovia výboru sa rozhodli riešiť ho nájmom na 10 rokov s ročným poplatkom 36,- Eur a výbor to schválil.


- Prítomní sa dohodli na písomnej výzve p. Jozefovi Gahérovi o odstránenie skládky odpadu na urbárskom pozemku za jeho domom do 30.6.2022 a výbor to schválil.


Bola zriadená elektronická schránka, ktorú spravuje ekonómka p. Ľudmila Rajnohová.


Výbor sa dohodol na vyplácaní podielov do konca roka 2022.


Výbor sa dohodol, že po uvoľnení opatrení z dôvodu pandémie COVID 19 sa pripraví aj Valné zhromaždenie Združenia urbárnikov pozemkové spoločenstvo obce Skýcov, v mesiacoch október - november 2022, o presnom termíne bude svojich členov včas informovať.


K bodu 5. Bolo prijaté uznesenie k prejednaným bodom programu schôdze výboru ZU PS obce Skýcov.


K bodu 6. Na záver predseda ZU PS obce Skýcov p. Viliam Matejov poďakoval prítomným členom výboru ZU, ako aj revíznej komisii za ich účasť na zasadnutí a rokovanie ukončil.


Viliam Matejov

predseda ZU PS Skýcov

 

Posledná úprava Piatok, 01 Apríl 2022 11:48
 
Copyright © 2022 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Majstrovstv...
Image Detail