Úvod Názory a úvahy Keby skýcovania mali more ...
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 3 až 1 °C a najvyššie denné teploty 11 až 13 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 3 až 1 °C a denné maximá 4 až 6 °C.

Keby skýcovania mali more ... PDF Tlačiť E-mail
Napísal ŠtefanGahér   
Sobota, 21 Marec 2009 07:04

Vápenkárstvo
Vápenkárstvo Vápenkárstvo
... Lenže skýcovania more nemajú.

 Podmienky na život uprostred tribečských hôr pri prameni pitnej vody pod Vápenným vrchom ich prežitie predurčovalo more práce. Výstavba prístupových ciest skýcovským sedlom hustým lesným porastom cez hrebeň Mníchovej,  lákala našich predkov na vyberanie mýta. Na prežitie im však stačila tvrdá robota a tak presekávali ďalej, kým sa až skýcovské sedlo nestalo križovatkou obchodných ciest starých slovanov. K remeslu drevorubačov neskôr pribudlo sklárstvo a vápenkárstvo. Po prekliesnených cestách rozvážali skýcovania svoj tovar na Ponitrie, Považie, Požitavie až k Poddunajským nížinám a pahorkatinám. Toto však bolo už veľmi dávno. Najdlhšie sa zachovalo vápenkárstvo. Ešte v prvej polovici 20-teho storočia sa týmto remeslom živili dve tretiny obyvateľstva.


Až vápenkárstvo naučilo skýcovanov združovať sa v spolkoch a rešpektovať aj individuálne zručnosti a schopnosti jednotlivcov navzájom. Spoločne využívali zdroj na ťažbu vápenca pre neobmedzené individuálne potreby jednotlivých vápenkárskych rodín. More dreva, mora vápna a more sklárskych výrobkov vyprodukovali naši predkovia. Zo zašlej slávy našich predkov zostalo v súčasnej generácii skýcovanov potreba združovať sa. Nie však za účelom prežitia a nie natrvalo, aj keď združenie bývalých urbarialistov zamerané na hospodárenie v lese trvá podnes. Nezaniklo ani združenie bývalých bojovníkov v SNP dnes vo Zväze protifašistických bojovníkov, ktorí sa vo veľkom počte združili v r. 1944, aby pomohli vytlačiť nemeckého agresora.

     Dnes je väčšina obyvateľov združených vo viac ako 20-tich spolkoch predovšetkým preto, aby na území svojej obce pomáhali zachovávať ľudové zvyky a obyčaje a súťaživosť v mnohých športových a záujmových kluboch. V spoločenských organizáciách a v hospodárskych združeniach naďalej pracujú pre udržanie kvality života. Za zmienku stojí konštatovanie, že na počesť roka 2008, ktorý bol Obecným zastupiteľstvom v Skýcove vyhlásený za rok 710. výročia prvej písomnej zmienky o obci usporiadala väčšina klubov a občianskych združení vlastné podujatie a ukážky zo svojej činnosti. Predviedli sa Vápenkári, Dychová hudba Skýcovanka, Divadelný súbor Hrušov, Jednota dôchodcov a seniorský spevokol Vápenkár, futbalový lub, volejbalový klub, motocross klub stolnotenisový klub,  a organizácia chovateľov domácich zvierat.

Zo spoločenských organizácii sa aktivizovala základná organizácia protifašistických bojovníkov zorganizovaním 20. ročníka turistického pochodu po Náučnom partizánskom chodníku Zlatno – Skýcov. Sprievodnými podujatiami boli ukážky bojového umenia vojenských útvarov, výstava o M.R.Štefánikovi v kultúrnom dome a vyhliadkové lety balónom po futbalovom zápase mužov proti ženám. Za zorganizovanie podujatia v rámci 710. výročia obce obdržal každý klub symbolických 7.100,- Sk

      Skýcovské kluby a organizácie však pracujú aj bez účelovej motivácie. Už t.r. zorganizoval oddiel biatlon klub lyžiarsky pochod okolo Skýcova za účasti viac ako 30 bežkárov a týždeň na to štafetové preteky zmiešaných družstiev. FK Skýcov usporiadal ples športovcov.Úspešní sú aj mladí strelci, ktorí zo streleckých podujatí zo vzduchových zbraní prichádzajú ovenčení víťazstvami. Dňa 16. apríla 2009 organizuje Jednota dôchodcov v spolupráci s pojazdnou transfúznou stanicou Nitra spoločný odber krvi v obci. Motocross klub pripravuje na 26. apríla 2009 medzinárodnú súťaž v motocrosse v skýcovskom areáli Košariská. Ochotnícky divadelný súbor Hrušov uviedol 8.2.2009 premiéru ľudovej hry Sirota od Maríny Oľgy Horvátovej.

Úvodom do spoločenského života obce bolo dňa 15. marca 2009 spomienkové zhromaždenie obyvateľov  pri príležitosti 64. výročia vypálenia obce nemeckými fašistami. Tento pamätný deň obce bol vždy akýmsi signálom pre budovanie a ďalší rozvoj obce. Nie je tomu inak ani po 64 rokoch. Aj keď to už nie sú bývalé socialistické záväzky na brigádnych akciách „Z“ vďaka ktorým sa zhorenisko z II. svetovej vojny premenilo na modernú obec so všetkými inžinierskymi sieťami a stavbami občianskeho vybavenia, vždy nás spomienka na tento tragický deň obce sformuje a zaktivizuje na ďalšie a ďalšie rozvojové aktivity.

     Ďalším medzníkom je spomienka na 30. marec, ktorý je dňom oslobodenia obce. Tradičným stavaním celoobecného mája, ktorého sa striedavo ujímajú mládenci z futbalového alebo motocrosového klubu, končí aj organizačná príprava obecných orgánov k zahájeniu investičných akcií volebného programu.

V roku 2009 nás čaká ukončenie viacero rozpracovaných a príprava nových investičných projektov. Už pred rokmi nastala neúnosná situácia s nedostatkom hrobových miest. Obec sa rozhodla situáciu riešiť rekonštrukciou bývalého cintorína. Po ukončení rekonštrukčných prác v r. 2009 obec získa viac ako 400 hrobových miest na pochovávanie. V r. 2009 budú ukončené práce na novom Územnom pláne obce. Pre možnosť čerpania finančných prostriedkov z eurofondov postupne prebieha majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov verejného priestranstva a miestnych komunikácií. Organizačne pripravujeme projekt „Revitalizácia centrálnej zóny, zateplenie budovy OcÚ a projekt zmeny palivovej základne budovy ZŠ na vykurovanie z obnoviteľných zdrojov energie. Z iniciatívy futbalového klubu sa pripravuje projekt na ukončenie tenisovo – volejbalového areálu na multifunkčné ihrisko a výstavba parkovej plochy pred areálom futbalového klubu. Svoje areály dobudovávajú aj drobnochovatelia a klub motocrossu. Pred ukončením sú aj práce na rekonštrukcii miestneho kaštieľa a dúfame, že aj započatá výstavba areálu pre výcvik a chov drezúrových koní v areáli turistickej ubytovne Breziny dostane t.r. zelenú, tak aby z turistickej rozhľadne na Vápennom vrchu boli viditeľné všetky pamätihodnosti a stavby.

Veríme, že napriek prehlbujúcej sa svetovej finančnej a hospodárskej kríze to na budovateľskom úsilí skýcovanom neuberie. Horšie ako v roku 1945 pre skýcovanov už byť nemôže.

Netreba nám more.

 

Štefan   G a h é r

starosta obce Skýcov

 

V Skýcove dňa 19.3.2009

Posledná úprava Sobota, 21 Marec 2009 07:37
 
Copyright © 2021 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Hokejový tu...
Image Detail