Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2010 40. zasadnutie OZ Skýcov - 11. februára 2010, mimoriadne č. 15
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 16 až 14 °C a najvyššie denné teploty 19 až 21 °C. Zajtra prevažne oblačno, ranné minimá 17 až 15 °C a denné maximá 25 až 27 °C.

40. zasadnutie OZ Skýcov - 11. februára 2010, mimoriadne č. 15 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Štvrtok, 18 Február 2010 11:12

Z á p i s n i c a

zo 40. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

mimoriadne rokovanie č. 15, konaného dňa 11.  februára 2010

 

      Mimoriadne rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril a viedol Štefan Gahér, starosta obce. Privítal prítomných poslancov, prizvaných občanov a  konštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov (z 9 poslancov je prítomných 6), takže OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať.

      Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslankyne Jarmilu Minárovú a Alžbetu Pavkovú..

 

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

p r e r o k o v a l o

  • návrh spolku mäsiarov  na usporiadanie fašiangovej zabíjačky 

 

Uznesenie č. 241/2010

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

s c h v a ľ u j e

  • konanie fašiangovej zabíjačky, spojenej s predajom, na obecnej tržnici dňa 13.2.2010 so začiatkom o 08.00 hod.,
  • predaj zabíjačkových výrobkov za režijné ceny od 13.00 hod.,
  • účinkovanie Dychovej hudby Skýcovanka a speváckeho súboru Vápenkár.  

Hlasovanie:  za  5  poslancov – D. Černák, J. Gunda, M. Matejov, J. Minárová, A. Pavková,

                     proti 1 poslanec – M. Černák.

 

Nakoľko bol program dnešného zasadnutia prerokovaný, starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

 

Štefan  G a h é r

starosta obce

 

Overovatelia:

Jarmila Minárová                

Alžbeta Pavková

 

Zapísala: Mária Danišová

 

 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Beseda_2012...
Image Detail