!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 13 až 11 °C a najvyššie denné teploty 20 až 22 °C. Zajtra zamračené a búrky, ranné minimá 13 až 11 °C a denné maximá 19 až 21 °C.

Rok 2012
15. zasadnutie OZ Skýcov - 14. decembra 2012 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Utorok, 18 December 2012 13:13

Zápisnica

z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v S k ý c o v e,

konaného dňa 14. decembra 2012.

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril a viedol Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce. Privítal prítomných poslancov a zároveň konštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, z  9 poslancov je prítomných 7 poslancov, takže OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať. Poslankyňa Mgr. Zuzana Juríková prišla počas prerokovávania 4. bodu programu. Prítomní na zasadnutí boli: Ľubomír Černák, Milan Černák, Ing. Milan Krigovský, Ing. Miroslav Jurík, Mgr. Vladimír Ondrejka, Jarmila Minárová,  Alžbeta Pavková a Mgr. Zuzana Rajtárová.Zároveň konštatoval, že overovatelia na predchádzajúcom zasadnutí svojimi podpismi potvrdili správnosť zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslancov Ľubomíra Černáka a Alžbetu Pavkovú.

Posledná úprava Utorok, 18 December 2012 16:15
Čítať celý článok...
 
14. zasadnutie OZ Skýcov - 25. októbra 2012 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Pondelok, 05 November 2012 15:00

Zápisnica

zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v S k ý c o v e,

konaného dňa 25. októbra 2012.

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril a viedol Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce. Privítal prítomných poslancov a riaditeľa ZŠ a zároveň konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci, takže OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať. Prítomní boli: Ľubomír Černák, Milan Černák, Ing. Roman Černák, Ing. Miroslav Jurík, Mgr. Zuzana Rajtarová, Ing. Milan Krigovský, Jarmila Minárová, Mgr. Vladimír Ondrejka a Alžbeta Pavková.Zároveň konštatoval, že overovatelia na predchádzajúcom zasadnutí svojimi podpismi potvrdili správnosť zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslancov Ing. Miroslava Juríka a Mgr. Vladimíra Ondrejku.

Posledná úprava Pondelok, 05 November 2012 17:36
Čítať celý článok...
 
13. zasadnutie OZ Skýcov - 2. augusta 2012 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Streda, 22 August 2012 13:29

Zápisnica z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v  S k ý c o v e,

konaného dňa 2. augusta 2012.

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril a viedol Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce. Privítal prítomných poslancov a prizvaných hostí a zároveň konštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, z 9 poslancov je prítomných 8 poslancov, takže OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať. Prítomní boli: Ľubomír Černák, Milan Černák, Ing. Miroslav Jurík, Mgr. Zuzana Juríková, Ing. Milan Krigovský, Jarmila Minárová, Mgr. Vladimír Ondrejka a Alžbeta Pavková.

Zároveň konštatoval, že overovatelia na predchádzajúcom zasadnutí svojimi podpismi potvrdili správnosť zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslancov Ing. Milana Krigovského a Mgr. Zuzanu Juríkovú.

Posledná úprava Pondelok, 15 Október 2012 07:46
Čítať celý článok...
 
12. zasadnutie OZ Skýcov - 4. mája 2012 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Piatok, 11 Máj 2012 09:26

Zápisnica

z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v S k ý c o v e,

konaného dňa 4. mája 2012.

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril a viedol Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce. Privítal prítomných poslancov a zároveň konštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, z  9 poslancov je prítomných 6 poslancov, takže OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať. Poslankyňa Mgr. Zuzana Juríková prišla počas prerokovávania 5. bodu programu.

Prítomní na zasadnutí boli: Ľubomír Černák, Milan Černák, Ing. Roman Černák, Mgr. Vladimír Ondrejka, Jarmila Minárová,  Alžbeta Pavková a Mgr. Zuzana Juríková.

Zároveň konštatoval, že overovatelia na predchádzajúcom zasadnutí svojimi podpismi potvrdili správnosť zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslankyne Jarmilu Minárovú a Alžbetu Pavkovú.

Posledná úprava Piatok, 11 Máj 2012 09:31
Čítať celý článok...
 
11. zasadnutie OZ Skýcov - 9. marca 2012 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Štvrtok, 15 Marec 2012 14:30

Zápisnica

z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v S k ý c o v e,

konaného dňa 9. marca 2012.

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril a viedol Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce. Privítal prítomných poslancov a zároveň konštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, z 9 poslancov je prítomných 8 poslancov, takže OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať. Prítomní boli: Ľubomír Černák, Milan Černák, Ing. Roman Černák, Ing. Miroslav Jurík, Mgr. Zuzana Juríková, Ing. Milan Krigovský, Jarmila Minárová a Alžbeta Pavková.

Zároveň konštatoval, že overovatelia na predchádzajúcom zasadnutí svojimi podpismi potvrdili správnosť zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslancov Ľubomíra Černáka a Milana Černáka.

U z n e s e n i a

z jedenásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

ktoré sa konalo dňa 9. marca 2012

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

p r e r o k o v a l o

  1. Správu o plnení uznesení
  2. Návrh rozpočtu obce na roky 2012 – 2014 a úprava nájomných zmlúv
  3. VZN č. 1/2012 o ochrane a údržbe verejnej zelene a udržiavaní čistoty a poriadku na verejných priestranstvách
  4. Schválenie textu do kroniky r. 2010 - 2011
  5. Informácie starostu obce
  6. Uznesenia

 

Posledná úprava Štvrtok, 15 Marec 2012 14:32
Čítať celý článok...
 
«ZačiatokDozadu12DopreduKoniec»

Stránka 1 z 2
Copyright © 2022 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Den_Deti_Ai...
Image Detail