!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 13 až 11 °C a najvyššie denné teploty 20 až 22 °C. Zajtra zamračené a búrky, ranné minimá 13 až 11 °C a denné maximá 19 až 21 °C.

Starosta
Pozvánka na 27. zasadnutie OZ - 14.12.2021 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Piatok, 10 December 2021 09:19

Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce Skýcov


P O Z V Á N K A


V súlade s § 13, odst . 4, písm. a) zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku OZ Skýcov, zvolávam

 

27. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

v utorok dňa 14. decembra 2021 o 18.00 hod.

v kultúrnom dome.

 

 

Program:

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

4. Rozbor hospodárenia za 3. štvrťrok 2021

5. Úprava rozpočtu na rok 2021

6. Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2021

7. Návrh na vyradenie majetku obce

8. Návrh na vyradenie majetku ZŠ Skýcov

9. Návrh dodatku č. 5 k VZN Obce Skýcov č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

10. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Skýcov

11. Informácie starostu obce

12. Záver

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce Skýcov v.r.

Posledná úprava Piatok, 17 December 2021 12:07
 
Starosta obce Skýcov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Adam Bobro   
Piatok, 14 Marec 2008 21:04

T.Kolembus
T.Kolembus T.Kolembus

STAROSTA OBCE SKÝCOV

 

Mgr.Tomáš KOLEMBUS

bytom Skýcov ul. Družstevná 325/21, 951 85 Skýcov

 

Telefonický kontakt:

Mobil – 0905 495 201

 

PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS

 

Dátum narodenia: 03.05.1983

 

Vek: 36 rokov

 

Stav: ženatý, 1. dieťa

 

Vzdelanie:

- Základná škola - Skýcov

- Obchodná akadémia – Zlaté Moravce

- UKF Nitra - odbor Informatika - Geografia

 

Doterajšie zamestnania:

Základná škola Skýcov

Obchodná akadémia Zlaté Moravce

 

Záľuby: počítače, šport (futbal, hokej, tenis, ping pong), turistika, cestovanie, čítanie

 

Starosta obce Skýcov od r. 2010.

Posledná úprava Pondelok, 04 Február 2019 15:17
 


Copyright © 2022 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
motocross 2...
Image Detail