Úvod Miestna samospráva Obecné zastupiteľstvo
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 5 až 3 °C a najvyššie denné teploty 14 až 16 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 5 až 3 °C a denné maximá 14 až 16 °C.

Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na 8. zasadnutie OZ - 13.12.2019 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Streda, 11 December 2019 15:20

 

Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce Skýcov


P O Z V Á N K A


V súlade s § 13, odst . 4, písm. a) zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku OZ Skýcov, zvolávam

 

8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

v piatok dňa 13. decembra 2019 o 18.00 hod.


vo  veľkej zasadačke obecného úradu.

 

Posledná úprava Streda, 18 December 2019 08:23
Čítať celý článok...
 
Pozvánka na 4. zasadnutie OZ - 26.03.2019 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Nedeľa, 24 Marec 2019 09:04

Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce Skýcov

 

P O Z V Á N K A

 

V súlade s § 13, odst . 4, písm. a) zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku OZ Skýcov, zvolávam 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať


v utorok dňa 26. marca 2019 o 18.00 hod.,


v kancelárii starostu obce. 

 

Program:


1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

4. Dodatky f. Sky dent a.s.

5. Kúpa pozemkov - zberné miesto

6. Návrh na udelenie čestného občianstva

7. Zámer predaja obecného majetku - p. Vladimíra Pavkova a p. Lucie Pavkovovej

8. Návrh rozpočtu obce na roky 2019 - 2021

9. Výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018

10. Rekonštrukcia schodiska pri vstupe do domu smútku

11. Program odpadového hospodárstva

12. Informácie starostu obce

13. Záver

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce Skýcov v.r.

Posledná úprava Nedeľa, 24 Marec 2019 09:06
 
Pozvánka na 3. zasadnutie OZ - 31.01.2019 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Piatok, 01 Február 2019 10:26

Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce Skýcov

 

P O Z V Á N K A

 

V súlade s § 13, odst . 4, písm. a) zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku OZ Skýcov, zvolávam 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať


vo štvrtok dňa 31. januára 2019 o 18.00 hod.,


so stretnutím pre budovou bývalej materskej školy. Rokovanie bude pokračovať v kancelárii starostu obce.

 

Program:


1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

4. Prerokovanie žiadosti firmy Sky dent a.s.

5. Informovanie riaditeľky ZŠ

6. Žiadosť o vyradenie majetku - ZŠ

7. Schválenie zmluvy - drobné stavebné úpravy v lokalite Brôdok

8. Predaj a zámena obecného majetku - Matúš Korec

9. Predaj obecného majetku - Vladimír a Lucia Pavkoví

10. Informácie starostu obce

11. Záver

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce Skýcov v.r.

Posledná úprava Streda, 06 Február 2019 14:25
 
Poslanci obecného zastupiteľstva PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Sobota, 29 December 2018 08:08

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove má 7 členov.

Funkcia

Meno a priezvisko

Adresa

Zástupca starostu obce

Ing. Roman Černák

Mierová 344

Poslanec

Alžbeta Pavková

Partizánska 286

Poslanec

Jarmila Minárová

Za humnami 135

Poslanec

Ing. Ľubomír Hosťovecký

Topoľčianska

Poslanec

Ľubomír Černák

Za humnami 113

Poslanec

Pavol Drienovský

Topoľčianska

Poslanec

Peter Michalisko

Tabaková

 
Pozvánka na 2. zasadnutie OZ - 13.12.2018 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Pondelok, 10 December 2018 15:20

 

Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce Skýcov

 

P O Z V Á N K A

 

V súlade s § 13, odst . 4, písm. a) zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku OZ Skýcov, zvolávam 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

 

vo štvrtok dňa 13. decembra 2018 o 18.00 hod.,

vo veľkej zasadačke obecného úradu.

 

Program:

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. VZN Obce Skýcov č. 1/2018 o príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ Skýcov

4. Dodatok č. 2 k VZN Obce Skýcov č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

5. Žiadosť p. Vladimíra Pavkova a p. Lucie Pavkovovej o odkúpenie obecného pozemku

6. Žiadosť p. Matúša Korca o odkúpenie obecného pozemku

7. Návrh na vyradenie inventáru v ŠJ Skýcov

8. Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018

9. Rozbor hospodárenia za 3. štvrťrok 2018

10. Návrh na úpravu rozpočtu za rok 2018

11. Schválenie príspevku pre ZŠ Skýcov

12. Schválenie použitia rezervného fondu

13. Zriadenie komisií OZ, voľba predsedu a členov komisií

14. Informácie starostu obce

15. Záver

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce Skýcov v.r.

 

Posledná úprava Piatok, 14 December 2018 13:57
 
«ZačiatokDozadu123456789DopreduKoniec»

Stránka 1 z 9
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Den_vody__0...
Image Detail