Úvod Miestna samospráva Obecné zastupiteľstvo
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty 1 až -1 °C a najvyššie denné teploty 3 až 5 °C. Zajtra zamračené a občasný dážď, ranné minimá 1 až -1 °C a denné maximá 2 až 4 °C.

Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na 26. zasadnutie OZ - 5.10.2018 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Streda, 03 Október 2018 15:53

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce

 

P O Z V Á N K A

 

 

V súlade s § 13 odst. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku OZ Skýcov, zvolávam 26. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

 

dňa 5. októbra 2018 (piatok) o 17.30 hod.


so stretnutím v kultúrnom dome.

Rokovanie bude pokračovať v kancelárii starostu obce.

 

Program:

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

4. Rozbor hospodárenia za 1. štvrťrok a 1. polrok 2018

5. Konsolidovaná výročná správa Obce Skýcov za rok 2017

6. Správa audítora pre Obecné zastupiteľstvo

7. Text do kroniky za rok 2017

8. Návrh na vyradenie kníh z obecnej knižnice

9. Žiadosť o prenájom pozemku – M. Ďurišová

10. Projekt Jednoduchých pozemkových úprav – „IBV Skýcov“

11. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Skýcov

12. Prevádzka školskej jedálne v roku 2019

13. Návrh na kúpu pozemkov (ul. Topoľčianska smerom k vodojemu)

14. Informácie starostu obce

15. Záver

 

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce v.r.

 

 

Posledná úprava Streda, 03 Október 2018 15:54
 
Pozvánka na 25. zasadnutie OZ v Skýcove PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Pondelok, 09 Júl 2018 13:56

Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce Skýcov


P O Z V Á N K A


V súlade s § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/90 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Skýcov zvolávam


24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

ktoré sa bude konať dňa 12. júla 2018 (t.j. vo štvrtok)

o 18.00 hod. v kancelárii starostu obce.

Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Projekt jednoduchých pozemkových úprav - "IBV Skýcov"
 5. Určenie volebného obvodu pre komunálne voľby 2018 a počtu poslancov v obci Skýcov pre volebné obdobie 2018 - 2022
 6. Určenie rozsahu výkonu funkcie - úväzku starostu obce na celé volebné obdobie 2018 - 2022
 7. Určenie volebného okrsku pre komunálne voľby 2018 a určenie volebnej miestnosti pre komunálne voľby 2018
 8. Informácie starostu obce
 9. Záver

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce v.r.

 
Pozvánka na 24. zasadnutie OZ v Skýcove PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Streda, 30 Máj 2018 14:03

Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce Skýcov


P O Z V Á N K A


V súlade s § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/90 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Skýcov zvolávam


24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

ktoré sa bude konať dňa 1. júna 2018 (t.j. v piatok)

o 18.00 hod. v kancelárii starostu obce.

Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb Obec Skýcov 2018 - 2022
 5. Predaj pozemkov (P. Dávidová)
 6. Prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce (orná pôda)
 7. Zmluva o dielo - výmena okien (šk.bytovka), IBV - 3 RD, miestne komunikácie
 8. Použitie Rezervného fondu
 9. Žiadosť M.Pavkova - zmena uznesenia
 10. Informácie starostu obce
 11. Záver

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce v.r.

Posledná úprava Piatok, 08 Jún 2018 08:13
 
Pozvánka na 22. zasadnutie OZ - 09. 03. 2018 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Utorok, 06 Marec 2018 15:14

Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce Skýcov


P O Z V Á N K A


V súlade s § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/90 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Skýcov zvolávam


22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

ktoré sa bude konať dňa 09. marca 2018 (t.j. v piatok)

o 18.00 hod. v kancelárii starostu obce.

Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Rekonštrukcia miestnych komunikácií
 5. Žiadosť o prenájom pozemkov (L.A.M.A. GROUP, s.r.o.)
 6. Žiadosť o poskytnutie dotácie (Rímskokatolícka cirkev, farnosť Skýcov)
 7. Zámer Obce Skýcov prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa (bývalá MŠ)
 8. Zámer Obce Skýcov prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa (bývalá PZ)
 9. Zámer Obce Skýcov prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa (pozemok na obecnej tržnici)
 10. Návrh na kúpu pozemku (ul. Topoľčianska smerom k vodojemu)
 11. Návrh na kúpu pozemkov (ul. Mierová)
 12. Výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2017
 13. Žiadosť Základnej školy Skýcov o vyradenie majetku
 14. Návrh na vyradenie majetku obce
 15. Návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020
 16. Informácie starostu obce
 17. Záver

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce v.r.

Posledná úprava Utorok, 06 Marec 2018 15:15
 
Pozvánka na 21. zasadnutie OZ - 15.12.2017 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Streda, 13 December 2017 15:38

Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce Skýcov


P O Z V Á N K A


V súlade s § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/90 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Skýcov zvolávam


21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

ktoré sa bude konať dňa 15. decembra 2017 (t.j. v piatok)

o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ.

Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Návrh VZN č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
 5. Rozbor hospodárenia za 3. štvrťrok 2017
 6. Návrh na úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. OZ/3/2017
 7. Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017
 8. Návrh na vyradenie inventáru v školskej jedálni
 9. Informácie starostu obce
 10. Záver

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce v.r.

 

Posledná úprava Piatok, 22 December 2017 08:57
 
«ZačiatokDozadu1234567DopreduKoniec»

Stránka 1 z 7
Copyright © 2018 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
ludia_05_zm...
Image Detail