Úvod Miestna samospráva Obecné zastupiteľstvo
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 13 až 11 °C a najvyššie denné teploty 20 až 22 °C. Zajtra zamračené a búrky, ranné minimá 13 až 11 °C a denné maximá 19 až 21 °C.

Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na 29. zasadnutie OZ - 13. 05. 2022 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Utorok, 10 Máj 2022 08:03

Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce Skýcov


P O Z V Á N K A


V súlade s § 13, odst . 4, písm. a) zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku OZ Skýcov, zvolávam

 

29. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

v piatok dňa 13. mája 2022 o 18.00 hod.

vo veľkej zasadačke obecného úradu.

 

Program:

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

4. Záverečný účet Obec Skýcov a rozpočtové hospodárenie za rok 2021

5. Určenie počtu poslancov na nasledujúce volebné obdobie 2022 - 2026

6. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na nasledujúce volebné obdobie 2022 - 2026

7. Rozšírenie kapacity MŠ Skýcov

8. Informácie starostu obce

9. Záver

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce Skýcov v.r.

 

 
Pozvánka na 28. zasadnutie OZ - 11.03.2022 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Utorok, 08 Marec 2022 09:44

Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce Skýcov


P O Z V Á N K A


V súlade s § 13, odst . 4, písm. a) zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku OZ Skýcov, zvolávam

 

28. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

v piatok dňa 11. marca 2022 o 18.00 hod.

v kultúrnom dome.

 

 

Program:

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

4. Výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2021

5. Zrušenie vecného bremena v prospech Zs. distribučnej a.s.

6. Návrh na schválenie vecných bremien v prospech Zs. distribučnej a.s. na pozemkoch vo vlastníctve obce Skýcov

7. Žiadosť o zníženie, úľavu na dani za odvoz odpadu /Dušan Lukáč a Milan Bernát/

8. Ďalšia prevádza zberného miesta

9. Kultúrno-spoločenský program na leto

10. Informácie starostu obce

11. Záver

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce Skýcov v.r.

Posledná úprava Utorok, 10 Máj 2022 07:59
 
Pozvánka na 26. zasadnutie OZ - 11.11. 2021 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Pondelok, 08 November 2021 08:47

Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce Skýcov


P O Z V Á N K A


V súlade s § 13, ods . 4, písm. a, zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Skýcov zvolávam


26. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Skýcove,

ktoré sa bude konať dňa 11. novembra 2021 (t.j. vo štvrtok)

o 18.00 hod. v kultúrnom dome.


Program:

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Zmluva o dielo " Rekonštrukcia časti ulice Družstevná"

4. Dodatok č. 1 k zákazke "Miestna komunikácia v Skýcove"

5. Zmluva o dielo "Rekonštrukcia vykurovania ZŠ Skýcov"

6. Návrh na vyradenie kníh z obecnej knižnice

7. Starosta informuje

8. Záver

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce v.r.

Posledná úprava Piatok, 21 Január 2022 12:22
 
Pozvánka na 25. zasadnutie OZ - 11.10. 2021 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Piatok, 08 Október 2021 07:18

Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce Skýcov


P O Z V Á N K A


V súlade s § 13, ods . 4, písm. a, zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Skýcov zvolávam


25. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Skýcove,

ktoré sa bude konať dňa 11. októbra 2021 (t.j. v pondelok)

o 18.00 hod. v kultúrnom dome.


Program:

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.  Rekonštrukcia časti ulice Družstevná

4.  Návrh na prijatie úveru

5. Záver

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce v.r.

Posledná úprava Piatok, 08 Október 2021 07:24
 
Pozvánka na 24. zasadnutie OZ - 25.08.2021 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Pondelok, 23 August 2021 08:58

Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce Skýcov


P O Z V Á N K A


V súlade s § 13, ods . 4, písm. a, zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Skýcov zvolávam


24. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Skýcove,

ktoré sa bude konať dňa 25. augusta 2021 (t.j. v stredu)

o 18.00 hod. v kultúrnom dome.


Program:

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

4. Správy nezávislého audítora za rok 2020 – správa z auditu účtovnej závierky a správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky

5. Výročná správa obce Skýcov za rok 2020 (spojená individuálna aj konsolidovaná)

6. Rozbor hospodárenia za 1. štvrťrok a 1. polrok 2021

7. Zámenná zmluva (Rímskokatolícka cirkev - farnosť Skýcov)

8. Informácie starostu

9. Záver

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce v.r.

Posledná úprava Piatok, 03 September 2021 11:29
 
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

Stránka 1 z 11
Copyright © 2022 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Kostrin__12
Image Detail