Úvod Miestna samospráva Obecné zastupiteľstvo
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Zamračené, dážď so snehom, najnižšie ranné teploty 0 až -2 °C a najvyššie denné teploty 0 až 2 °C. Zajtra prevažne oblačno, ranné minimá -1 až -3 °C a denné maximá 2 až 4 °C.

Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na 22. zasadnutie OZ - 09. 03. 2018 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Utorok, 06 Marec 2018 15:14

Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce Skýcov


P O Z V Á N K A


V súlade s § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/90 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Skýcov zvolávam


22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

ktoré sa bude konať dňa 09. marca 2018 (t.j. v piatok)

o 18.00 hod. v kancelárii starostu obce.

Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Rekonštrukcia miestnych komunikácií
 5. Žiadosť o prenájom pozemkov (L.A.M.A. GROUP, s.r.o.)
 6. Žiadosť o poskytnutie dotácie (Rímskokatolícka cirkev, farnosť Skýcov)
 7. Zámer Obce Skýcov prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa (bývalá MŠ)
 8. Zámer Obce Skýcov prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa (bývalá PZ)
 9. Zámer Obce Skýcov prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa (pozemok na obecnej tržnici)
 10. Návrh na kúpu pozemku (ul. Topoľčianska smerom k vodojemu)
 11. Návrh na kúpu pozemkov (ul. Mierová)
 12. Výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2017
 13. Žiadosť Základnej školy Skýcov o vyradenie majetku
 14. Návrh na vyradenie majetku obce
 15. Návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020
 16. Informácie starostu obce
 17. Záver

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce v.r.

Posledná úprava Utorok, 06 Marec 2018 15:15
 
Pozvánka na 21. zasadnutie OZ - 15.12.2017 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Streda, 13 December 2017 15:38

Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce Skýcov


P O Z V Á N K A


V súlade s § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/90 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Skýcov zvolávam


21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

ktoré sa bude konať dňa 15. decembra 2017 (t.j. v piatok)

o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ.

Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Návrh VZN č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
 5. Rozbor hospodárenia za 3. štvrťrok 2017
 6. Návrh na úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. OZ/3/2017
 7. Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017
 8. Návrh na vyradenie inventáru v školskej jedálni
 9. Informácie starostu obce
 10. Záver

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce v.r.

 

Posledná úprava Piatok, 22 December 2017 08:57
 
Pozvánka - 17. zasadnutie OZ - 10. marca 2017 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Utorok, 07 Marec 2017 11:40

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce Skýcov

P O Z V Á N K A

V súlade s § 13 odst. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku OZ Skýcov,

zvolávam 17. zasadnutie OZ v Skýcove, ktoré sa bude konať

v piatok dňa 10. marca 2017 o 18.00 hod.

v kancelárii starostu obce.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Informácie riaditeľky Základnej školy Skýcov
 5. Zámery predaja obecného majetku
 6. Výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016
 7. Návrh rozpočtu na roky 2017 - 2019
 8. Návrh na kúpu obecného auta
 9. Žiadosť FK Skýcov (bojler)
 10. Prerokovanie rozhodnutia Okresného úradu, katastrálny odbor (Jozef Dávid)
 11. Informácie starostu obce
 12. Záver

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce Skýcov v.r.

Posledná úprava Pondelok, 13 Marec 2017 16:54
 
Pozvánka - 16. zasadnutie OZ - 16. decembra 2016 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Streda, 14 December 2016 11:13

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce Skýcov

P O Z V Á N K A

V súlade s § 13 odst. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku OZ Skýcov,

zvolávam 16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

v piatok dňa 16. decembra 2016 o 18.00 hodine

v zasadačke obecného úradu.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Návrh VZN č. 2/2016 o určovaní ulíc, verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území obce Skýcov
 5. Zmluva o dielo - cestný rigol
 6. Žiadosť firmy Sky dent a.s. Skýcov
 7. Rozbor hospodárenia za 3. štvrťrok 2016
 8. Návrh na úpravu rozpočtu - rozpočtové opatrenie č. OZ/2/2016
 9. Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016
 10. Zásady odmeňovania poslancov
 11. Prerokovanie zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj
 12. Informácie starostu obce
 13. Rôzne
 14. Záver

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce Skýcov v.r.

Posledná úprava Pondelok, 19 December 2016 11:47
 
Pozvánka - 15. zasadnutie OZ - 7. októbra 2016 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Utorok, 04 Október 2016 13:01

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce Skýcov

P O Z V Á N K A

V súlade s § 13 odst. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku OZ Skýcov,

zvolávam 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

v piatok dňa 7. októbra 2016 o 18.00 hodine

v kancelárii starostu obce.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Individuálna a konsolidovaná výročná správa obce Skýcov za rok 2015
 5. Správa audítora za rok 2015
 6. Rozbor hospodárenia za I. polrok 2016
 7. Predaj obecného majetku
 8. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016
 9. Riešenie jarku na ul. Mierová
 10. Informácie starostu obce
 11. Záver
Posledná úprava Pondelok, 10 Október 2016 10:44
 
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

Stránka 5 z 11
Copyright © 2022 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
meditácia
Image Detail