Úvod Miestna samospráva Obecné zastupiteľstvo
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Zamračené, dážď so snehom, najnižšie ranné teploty 0 až -2 °C a najvyššie denné teploty 0 až 2 °C. Zajtra prevažne oblačno, ranné minimá -1 až -3 °C a denné maximá 2 až 4 °C.

Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka - 5. zasadnutie OZ dňa 12.6.2015 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Streda, 10 Jún 2015 15:36

Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce Skýcov

 

POZVÁNKA

 

V súlade s § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/90 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku OZ Skýcov zvolávam

 

5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

ktoré sa bude konať dňa 12. júna 2015 (t.j. v piatok)

o 18.30 hodine v kancelárii starostu obce.

 

Návrh programu :

  1. Správa o plnení uznesení
  2. Záverečný účet obce Skýcov a rozpočtové hospodárenie za rok 2014
  3. Individuálna výročná správa obce Skýcov za rok 2014
  4. Oznámenie NASES o národnom projekte "Zabezpečenie projektovo inžinierskej dokumentácie k projektu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z verených zdrojov v "bielych miestach" Slovenska"
  5. Smernica o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
  6. Informácie starostu obce
  7. Uznesenia
  8. Záver

 

 

 

Posledná úprava Utorok, 16 Jún 2015 13:05
 
Posledné rokovanie OZ PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Vladimír Ondrejka ml.   
Nedeľa, 09 November 2014 22:19

zhrnutie
zhrnutie zhrnutie

Vo štvrtok sa konalo posledné rokovanie OZ v tomto volebnom období. O čom sme hovorili ?

Realizovala sa záložná zmluva na bytovku - jej prevod na štát a ŠFRB, kde je okrem iného ustanovené aj to, že bytovka sa musí 30 rokov prenajímať. Čo sa týka daní z nehnuteľností, navrhujeme len zaokrúhľovať niektoré desatinné čísla, ktoré ostali ešte z čias prechodu na euro. Nenavrhujeme zvyšovať ani ceny za vývoz odpadu. Definitívne schválenie ale čaká až na nové zastupiteľstvo. Rozdelenie platieb za plyn v budove ZŠ a MŠ navrhujeme v pomere 2 : 1 (ZŠ 2 diely, MŠ 1 diel), každopádne by malo dôjsť k šetreniu v porovnaní s predošlým obdobím, keď bola škôlka v inej budove. Vyhlasujeme konkurz na nového kontrolóra obce, p. Herdovej skončilo funkčné obdobie. Vyraďovali sme majetok, ktorý bol vyhodnotený ako zničený, poškodený a pod. pri sťahovaní škôlky a jedálne. Pri prestavbe ZŠ sa vyskytli práce navyše a schvaľovali sme dodatok k pôvodnej zmluve (z cca 70 tis. sa cena navýšila na 84 tis.). Plánujeme zaviesť v obci kamerový systém, začali sa diať prvé kroky. Na záver rokovania bolo pripravené pohostenie a drobný darček pre poslancov a zamestnancov OcÚ.

Vzhľadom na to, že toto je môj posledný článok z rokovaní, chcem sa poďakovať všetkým čitateľom. Verím, že tieto stručné zhrnutia boli pre vás prínosom a nemuseli ste čítať dlhé zápisnice. V oblasti informovanosti občanov ostanú určite aj po zvolení nového starostu dvere doširoka otvorené a možno sa v novom zastupiteľstve nájde aj pokračovateľ týchto článkov.

Posledná úprava Pondelok, 10 November 2014 05:52
 
Rokovanie OZ PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Vladimír Ondrejka ml.   
Pondelok, 01 September 2014 08:42

zhrnutie
zhrnutie zhrnutie

K 31.12. 2013 bol v obci vykonaný audit ohľadne účtovnej uzávierky s konštatovaním, že neboli nájdené žiadne závažnejšie nedostatky.
Schválili sme miernu úpravu rozpočtu obce (hlavne kvôli novému regulátoru kúrenia v budove ZŠ).
Obec odpredá ornú pôdu (cca 10 árov) M. Pavkovmu - je to záhrada, ktorú dlhodobo užíva.
Nájomná zmluva (budova škôlky) s Ing. J. Veverkom je uzatvorená na 4 roky (ročný nájom je cca 10 000 euro).
Postupne sa menia svetlá v celej obci (káble a svietidlá sú už vymenené), je potrebné ešte nainštalovať 3 regulačné skrine.
Prebehlo otvorenie kuchyne a novej MŠ, dostali sme dotáciu 35 tisíc euro na rekonštrukciu WC v budove ZŠ. Tá bude prebiehať v priebehu školského roka. Do ZŠ nastúpi približne 64 detí.
Na pravdepodobne predposlednom OZ v tomto volebnom období sme konštatovali, že na OZ sa okrem poslancov a starostu takmer nikdy nezúčastňujú ďalší ľudia. Chceme preto pozvať občanov na ľubovoľné rokovanie OZ, všetky sú verejné a otvorené pre vás, občanov. Program býva dopredu zverejnený na obecnej webstránke - niečo si tam možno nájdete.

 
Rokovanie OZ PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Vladimír Ondrejka ml.   
Nedeľa, 01 Jún 2014 09:02

zhrnutie
zhrnutie zhrnutie

Ďalšie rokovanie OZ začalo návštevou budovy ZŠ – prestavba je v plnom prúde, a predsa len je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Začiatkom júla by mala byť prestavba dokončená.

Schválili sme záverečný účet obce za minulý rok, rozbor hospodárenia za rok 2013, vzali na vedomie výsledky inventarizácie obecného majetku. Prebytok minuloročného rozpočtu sme podľa zákona vložili do rezervného fondu.

ZŠ žiadala o vyradenie majetku (skrine, ping-pongový stôl, ...), ktorú sme schválili. V budove ZŠ stále nefunguje regulácia plynového kúrenia korektne, starosta obce komunikuje s iným dodávateľom, ako aj s firmou, ktorá navrhla pôvodné riešenie, ktoré sa zdá byť nevhodné pre tento typ budovy.

Prišla nám odpoveď na našu žiadosť o výstavbu obchvatu obce, ktorú sme adresovali NSK. Naša požiadavka bude zvážená podľa priorít Nitrianskeho samosprávneho kraja.

 

Posledná úprava Nedeľa, 01 Jún 2014 09:03
 
Rokovanie OZ číslo 25 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Vladimír Ondrejka ml.   
Utorok, 25 Marec 2014 09:33

Na ďalšom rokovaní OZ (25. v poradí) sme zamietli žiadosť Mgr. Vladimíra Ondrejku st. o odkúpenie bytu v obecnej bytovke. Na podnet p. Pečinku budeme riešiť odvod dažďovej vody na ulici Partizánska (vyčistením existujúcich rúr a odtokov, vybudovaním nového odvodňovacieho kanálu), ako aj pohyb nákladnej dopravy na tejto ulici.

Schválili sme plat starostu obce na rok 2014 v takmer rovnakej výške ako v predošlom období (zvýšenie o 14 euro).
Rieši sa možnosť vytvorenia dokumentu s názvom PHSR (Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja), ktorý bude pravdepodobne potrebný na čerpanie eurofondov v ďalšom období.
Začalo sa čistenie starého cintorína a pripravuje sa rekonštrukcia kostola (fasáda, vstupné dvere a okná).
Predĺžili sme nájomnú zmluvu za pozemky na obecnej tržnici na ďalšie obdobie za rovnakú sumu (360 euro ročne). Ďalej sme prijali uznesenie v ktorom žiadame Nitriansky samosprávny kraj o realizáciu obchvatu obce, ktorým by sa presmerovala doprava mimo intravilán obce.
V obecných budovách prebehne revízia elektrických zariadení.
Posledná úprava Utorok, 25 Marec 2014 15:07
 
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

Stránka 7 z 11
Copyright © 2022 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Den_vody__0...
Image Detail