Úvod Miestna samospráva Obecné zastupiteľstvo
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Zamračené, dážď so snehom, najnižšie ranné teploty 0 až -2 °C a najvyššie denné teploty 0 až 2 °C. Zajtra prevažne oblačno, ranné minimá -1 až -3 °C a denné maximá 2 až 4 °C.

Obecné zastupiteľstvo
Dve rokovania v krátkom čase PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Vladimír Ondrejka ml.   
Streda, 18 December 2013 08:31

V posledných 2 týždňoch sme mali dve rokovania OZ, tak prinášam krátke zhrnutie v jednom článku.

V obci finišujeme s byrokraciou ohľadom novej bytovky (podmienky prideľovania bytov, fond opráv, dotácie, ...). V podstate je potrebne dotiahnuť "len" papierovačky (bankovú záruku, žiadosti o úver a dotáciu z ministerstva, kúpna zmluva...).V krátkosti a pre vysvetlenie : pozemky, na ktorých stojí bytovka, patria obci. Bytovku postavila fa. Agrostav HSV spol. s r.o., od ktorej ju obec kupuje. Prostriedky na celé financovanie získavame z 3 zdrojov : 40% je nenávratná pôžička z ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, 60% je úver zo ŠFRB a poslednú najmenšiu časť (prípojky a pod.) financuje obec z vlastných zdrojov. Novým nájomcom želáme príjemné bývanie.
V štádiu riešenie je nový model prideľovania dotácií z rozpočtu obce pre organizácie pôsobiace v obci. Začiatkom roka 2014 sa uskutoční stretnutie s vedúcimi jednotlivých spolkov, klubov a organizácií.
Obec plánuje na základe žiadosti Dušana Žikavského odpredať časť pozemku na ul. Tabaková.
25.1. sa uskutoční obecný ples.
Vzhľadom na to, že za vývoz odpadu platíme o cca 3,1 € ročne viac ako sa vyberie od nás, občanov, rozhodli sme sa mierne zvýšiť poplatky za smeti (o 1 € na obyvateľa, nový poplatok bude 16 €). Iné miestne dane opäť nezvyšujeme.
Schvaľovali sme úpravy rozpočtu na r. 2013 a takisto návrh rozpočtu na roky 2014-2016.
Koncom roka bude vykonaná inventarizácia majetku obce.
Hlavne kvôli čerpaniu dotácii z EU na programové obdobie 2014-2020 opätovne vstupujeme do mikroregiónu Tríbečsko.
Minulý týždeň prebehlo verejné obstarávanie na modernizáciu svetiel v obci ("otváranie obálok"). Začali plynúť lehoty, počas ktorých sa môžu ostatní účastníci odvolať. O ďalšom postupe budeme informovať.

Želám všetkým príjemné sviatky, pokojné Vianoce a aby ste mali radi to, čo robíte.

Posledná úprava Streda, 18 December 2013 16:27
 
Rokovanie OZ PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Vladimír Ondrejka ml.   
Sobota, 15 Jún 2013 22:39

zhrnutie
zhrnutie zhrnutie

Na zatiaľ poslednom rokovaní OZ sme s radosťou privítali dvoch hostí – p. učiteľa Júliusa Kuruca a pána Josefa Veverku.

Blíži sa 50. výročie založenia základnej školy. Dlhoročný učiteľ a riaditeľ Július Kuruc zozbieral množstvo fotografií, svedectiev, informácií, z ktorých vytvoril knihu s názvom Spomienkové návraty. Úžasný materiál oživuje stavbu školy a prvých 25 rokov fungovania. Názory učiteľov, absolventov, športové výsledky, divadlá, výlety či návštevy, všetko je zachytené, mnohokrát aj s farebnou fotografiou. Obecný úrad ďakuje autorovi za jeho doterajšiu prácu a prisľúbil pomoc s vydaním.

Zámer prenajať budovu škôlky firme Skydent zastúpenej pánom Veverkom na 10 rokov bol jednoznačne schválený. Fa. Skydent predplatí dvojročný nájom (cca 20 000 euro) a z týchto peňazí bude hradená rekonštrukcia školy (kuchyňa a ďalšie priestory).

Výsledky prokurátorskej previerky v obci sú nasledovné : je potrebné upraviť 5 všeobecno-záväzných nariadení a jedno zrušiť.

Prenajímatelia budovy KD (Peter Škoda, Marián Matejov, Milan Černák) majú záujem ukončiť zmluvu. OcÚ im po vyrovnaní dlžôb vyhovie a bude hľadať nového nájomcu, ktorý je okrem cenovej ponuky povinný predstaviť aj víziu, čo plánuje v budove robiť.

Opravy ciest v obci budú stáť približne 3 000 euro (asi polovicu peňazí sme dostali od štátu).

Verejné obstarávanie na rekonštrukciu verejného osvetlenia sa bude konať znovu (vzhľadom na nájdené chyby v predošlom VO).

Posledná úprava Sobota, 15 Jún 2013 22:40
 
Ďalšie rokovanie OZ PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Vladimír Ondrejka ml.   
Piatok, 29 Marec 2013 16:29
zhrnutie
zhrnutie zhrnutie
Kvôli zmluve na výstavbu bytovky sme sa v krátkom čase stretli na ďalšom rokovaní OZ. Zmluva je definitívne schválená, po sviatkoch by sa malo začať s výstavbou (samozrejme, záleží aj na tom, aké bude počasie).
Hovorili sme o cenových ponukách na zateplenie budovy požiarnej zbrojnice. Zateplenie bude realizovať p. Ľ. Mihalík, cena je takmer 10 000 euro.
Schvaľovali sme nový platový výmer starostu obce, plat ostal nezmenený.
Výraznou novinkou v obci je plánované zlúčenie škôlky a školy do budovy ZŠ. V budove terajšej škôlky pravdepodobne bude firma Skydent, ktorá rozširuje výrobu. V budove ZŠ je preto potrebné vybudovať kuchyňu s výdajňou.
Posledná úprava Piatok, 29 Marec 2013 16:29
 
Rokovanie OZ PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Vladimír Ondrejka ml.   
Nedeľa, 24 Marec 2013 12:05

zhrnutie
zhrnutie zhrnutie

Na ďalšom rokovaní OZ (prítomných 6 z 9 poslancov) sme schválili zmluvu o zriadení spoločného stavebného úradu so sídlom v Žitavanoch (presun zo Zl. Moraviec). Ďalej podľa záverečného účtu obce sme za rok 2012 hospodárili s prebytkom cca 22 000 €. Tento prebytok je spôsobený nevyčerpanou dotáciou pre ZŠ (vyčerpala sa až v tomto kalendárnom roku). Do rezervného fondu sme odviedli cca 2300 € (teraz je tam takmer 5 tisíc €). Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výsledky inventarizácie obecného majetku.

Finančná komisia pripravila rámcový rozpočet obce na roky 2013 - 2015 (ako poznamenal jeden z poslancov, ide o presné súčty nepresných čísel). Ďalej sme schválili VZN o parkovaní vozidiel na miestnych komunikáciách. Toto VZN určuje úlohy a povinnosti občanov,ale aj iných návštevníkov a subjektov zdržujúcich sa na území obce a upravuje podmienky parkovania motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách v celej obci.

Vo veci výstavby bytovky sa doťahujú detaily zmluvy o budúcej zmluve. V každom prípade, do konca roka by mala byť bytovka hotová.

Budova firmy Skydent (čítaj skident) sa bude zatepľovať. Samotné zateplenie bude financované formou refundácie nájmu po dobu štyroch rokov.

Posledná informácia: verejné obstarávanie na nové svetlá v obci malo 6 chýb, t.j. momentálne nie je možné výmenu zrealizovať a celý proces sa určite posunie. O ďalšom postupe v tejto veci budeme informovať.
 
Prvé rokovanie OZ v roku 2013 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Vladimír Ondrejka ml.   
Sobota, 19 Január 2013 23:36

zhrnutie
zhrnutie zhrnutie

Po úvodnom privítaní poslancov a hostí starosta obce informoval o plnení uznesení z posledného zastupiteľstva. Hlavnou časťou následného rokovania bola žiadosť Ing. Josefa Veverku (fa. Skydent) o zateplenie budovy požiarnej zbrojnice. Ing. Veverka má budovu v prenájme už 20 rokov a zamestnáva približne 30 ľudí z obce. Obecné zastupiteľstvo je myšlienke naklonené a preskúmame cenu.

Obec vystúpila zo stavebného úradu Zlaté Moravce, vstupujeme do novovzniknutého úradu so sídlom v Žitavanoch.
Projekt verejného osvetlenia pokračuje, bola podpísaná zmluva s firmou Elza, ktorá to bude realizovať.
Pán Grežďo bol vyzvaný listom opraviť nefunkčné čidlá na kontrolu teploty a následné automatické vykurovanie v kotolni ZŠ. Oprava sa má vykonať do 31.1. 2013.
Počas budúceho týždňa sa uskutoční slávnostné otvorenie plynovej kotolne (spolu s novými oknami) v ZŠ - zúčastniť by sa mal minister školstva a niektorí poslanci NRSR.
O 2 týždne (3.2.) bude mať premiéru nová hra divadelného súboru Hrušov pod vedením Ľubomíra Hosťoveckého.

Posledná úprava Sobota, 19 Január 2013 23:38
 
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

Stránka 8 z 11
Copyright © 2022 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
volejbal 20...
Image Detail