!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty -5 až -7 °C a najvyššie denné teploty -3 až -1 °C. Zajtra prevažne oblačno, ranné minimá -6 až -8 °C a denné maximá -2 až 0 °C.

Komisie
Komisie PDF Tlačiť E-mail
Napísal Adam Bobro   
Piatok, 14 Marec 2008 21:06

OZ zriadilo tri stále komisie ako iniciatívne, kontrolné a poradné komisie Obecného zastupiteľstva a starostu obce.

 

Komisia finančná a správy obecného majetku

Do kompetencie činnosti komisie spadajú návrhy v oblasti:

- prípravy a návrhov do plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

- aktualizácia územno-plánovacej dokumentácie

- ročné a krátkodobé plány rozvoja

- investičné návrhy

- plány údržby nehnuteľností

- verejné a koncesné obstarávanie

- správa majetku a financie

- výstavba obce

- návrhy rozvojových projektov

- časové a obsahové plány rokovaní OZ

- kontrola daní a poplatkov

- návrhy VZN obce

- návrhy rozpočtu a rozpočtové opatrenia v rámci vymedzených kompetencií

- sťažnosti a kontrola

Funkcia

Meno a priezvisko

Adresa

Predseda

Ľubomír Černák


Člen

Alžbeta Pavková


Člen

Ing. Roman Černák


Tajomníčka

Mgr. Jana Medvecová

 

Komisia životného prostredia

Komisia prerokováva a predkladá návrhy a kontroluje oblasť:

a) Verejnoprospešných služieb:

- dopravu, cestné hosp, BCP, telekom. a dátové služby, poštu

- pohrebníctvo a cintorínske služby

- verejné osvetlenie

- obecný rozhlas

- obchodné a pohostinské služby

- trhovnícke služby

- zásobovanie pitnou vodou

- odvádzanie odpadových vôd

- zberné suroviny

- biologický odpad

- ostatný komunálny odpad

b) Sociálne služby:

- pomoc nezamestnaným a sociálne odkázaným

- vyhľadávanie osamelých, chorých a invalidných občanov, ktorí potrebujú pomoc

- verejné stravovanie

- spolupráca s klubom dôchodcov

c) Civilná ochrana obyvateľstva, krízové riadenie a hospodárska mobilizácia

d) Ochrana pred požiarmi

e) Obrana štátu

f) Návrhy rozpočtu a  rozpočtové opatrenia v rámci vymedzených kompetencií

g) Stavebné konanie

h) Sťažnosti a kontrola

Funkcia

Priezvisko a meno

Adresa

Predseda

Milan Černák


Člen

Ján Gunda


 


Tajomníčka

Mária Damišová

 

Komisia pre ochranu verejného poriadku

Komisia pripravuje, predkladá návrhy a kontroluje:

- návrh plánu kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

- organizačnú prípravu a spoluprácu pri uskutočňovaní schválených podujatí

Komisia spolupracuje v oblasti:

- školstva

- kultúry

- telesnej kultúry

- cestovného ruchu

- kultúrnych pamiatok

- cirkevných záležitostí

- so ZPOZ-om

Komisia prerokováva a predkladá návrhy a požiadavky na finančné a materiálové príspevky občianskych združení.

Do prípravy rozpočtu obce zapracováva požiadavky a návrhy na úhradu nákladov spojených s organizovaním spoločenských podujatí poriadaných obcou.

Do kompetencie komisie patrí :

- riadenie aktivačných prác a regionálny rozvoj

- podnikanie a ochrana spotrebiteľa

- verejný poriadok (KOVP)

- sťažnosti a kontrola

Funkcia

Priezvisko a meno

Adresa

Predseda

Jarmila Minárová


Člen

Ing. Milan Krigovský


 

 


Tajomníčka

Gabriela Pauková

Posledná úprava Utorok, 11 August 2015 10:08
 


Copyright © 2019 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Valentín___...
Image Detail