Zápis do materskej školy Tlačiť
Napísal Alžbeta Černáková   
Piatok, 06 Máj 2016 07:28

Vážení rodičia!

Oznamujeme Vám, že zápis detí do materskej školy v Skýcove na školský rok 2016/2017 sa uskutoční v dňoch od 10. 5. 2016 do 13. 5. 2016 od 10.30 hod. do 16.00 hod. Na zápis si je potrebné so sebou priniesť rodný list dieťaťa a kartu zdravotnej poisťovne. Do materskej školy sa prijímajú spravidla deti od troch do šiestich rokov a deti s odloženou, alebo dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov. Žiadosť o prijatie rodičia dostanú pri zápise dieťaťa.

Pre prijímanie detí do Materskej školy je dôležitá úroveň sebaobslužných zručností dieťaťa (používanie WC, základy hygieny, stolovania, obliekania, komunikácie s učiteľkou a pod.).

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Riaditeľka MŠ

Posledná úprava Piatok, 06 Máj 2016 07:38