Oznámenie o určení počtu poslancov Tlačiť
Napísal Gabriela Paukova   
Utorok, 09 September 2014 09:11

Obec SKÝCOV

 

OZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí

dňa 15. novembra 2014

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa 8.8.2014 č. 175/2014 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Skýcove bude mať celkom 7 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec Skýcov.

 

V Skýcove dňa 4.9.2014

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce Skýcov

Posledná úprava Utorok, 09 September 2014 16:05