Oznam pre občanov - Voľby NR SR Tlačiť
Napísal Gabriela Paukova   
Piatok, 04 Marec 2016 13:32

Oznamujeme občanom, že zajtra v sobotu 5. marca 2016 sa konajú voľby do NR SR, v čase od 7.00 hod. do 22. hodiny v zasadačke Obecného úradu.

 

 

Volič po príchode do volebnej miestnosti  preukazuje komisii svoju totožnosť občianskym preukazom.

Od členov komisie dostane hlasovacie lístky a obálku, čo potvrdí svojím podpisom v zozname voličov.

V osobitnom priestore na hlasovanie buď jeden hlasovací lístok bez úpravy vloží do obálky, alebo na ňom vyznačí prednostný hlas zakrúžkovaním poradového čísla jedného či najviac štyroch kandidátov, a následne ho odovzdá do volebnej schránky. Nepoužité hlasovacie lístky odloží volič do schránky na nepoužité hlasovacie lístky, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33,- Eur.

Volič, ktorí sa hlavne zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do volebnej miestnosti môže požiadať volebnú komisiu o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky osobne alebo prostredníctvom svojich známych do zajtra do 14.00 hodiny na telefónnom čísle 0918/969 517.

Využite preto svoje volebné právo a zúčastnite sa volieb do NR SR.

Posledná úprava Pondelok, 07 Marec 2016 10:50