Voľba prezidenta SR - II. kolo Tlačiť
Napísal Gabriela Paukova   
Nedeľa, 05 Apríl 2009 00:46

Výsledky hlasovania  z voľby prezidenta Slovenskej republiky

- II. kolo zo dňa 4. apríla 2009

volebný okrsok č.1 - obec Skýcov

 

Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu :  868

Počet voličov, ktorým boli odovzdané obálky :   545

Počet neplatných hlasov :   7

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov : 538

 

Poradie:

1. Gašparovič Ivan, doc., JUDr., CSc. :    428  hlasov  -  t.j. 79,55%

2. Radičová Iveta, prof., PhDr., PhD. :    110  hlasov  -  t.j. 20,45 %

 

Účasť voličov vo voľbách : 62,78 %