Informácia pre občanov - otázky v referende 18.9.2010 Tlačiť
Napísal Gabriela Paukova   
Utorok, 31 August 2010 07:51

V referende, ktoré sa uskutoční 18. septembra 2010 sa rozhoduje o týchto otázkach:

  1. Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom zrušila povinnosť fyzických osôb a právnických osôb platiť úhradu za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom ?
  2. Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom rozšírila možnosť prejednať konanie poslanca NR SR ako priestupok na všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch ?
  3. Súhlasíte s tým, aby NR SR ústavným zákonom znížila počet poslancov NR SR na 100 s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia ?
  4. Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom ustanovila, že orgány verejnej moci môžu obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 40 tisíc eur ?
  5. Súhlasíte s tým, aby NR SR ustanovila možnosť voliť poslancov NR SR  a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu ?
  6. Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom vyňala osoby poverené výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového zákona ?
Oprávnený občan hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné. Občan v príslušnom rámčeku značkou "X" vyznačí, že na otázku odpovedá "ÁNO" alebo že na otázku odpovedá "NIE".