Oznam pre poberateľov prídavkov na deti a pre držiteľov preukazov ZŤP a parkovacích preukazov Tlačiť
Napísal Gabriela Paukova   
Pondelok, 17 September 2012 08:49

Oznam

Oznamujeme občanom, ktorí si uplatňujú nárok na výplatu prídavku na dieťa v školskom roku 2012/2013, že sú povinní v prípade ak ich dieťa navštevuje strednú alebo vysokú školu predložiť Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Zlaté Moravce, osobne alebo poštou najneskôr do 30. septembra 2012 doručiť POTVRDENIE O NÁVŠTEVE STREDNEJ ALEBO VYSOKEJ ŠKOLY na účely štátnych sociálnych dávok.

V prípade nepredloženia uvedeného potvrdenia do 30.9.2012, ÚPSVR prídavok na dieťa od 1.9.2012 zastaví. Poberatelia prídavkov na deti, ktorým deti prerušili, resp. mali iné ukončenie štúdia sú tiež povinný doložiť doklad o prerušení, vylúčení, ukončení atď. štúdia.

Ďalej ÚPSVR Nitra, pracovisko Zlaté Moravce oznamuje, že preukazy ZŤP vydané pred 1. januárom 2009 sú platné do 31.12.2013.

Parkovacie preukazy vydané pred 1. januárom 2009 sú platné do 31.12.2012. Z uvedeného dôvodu je potrebné ešte pred uvedenými termínmy si vymeniť preukazy na ÚPSVR Zlaté Moravce každý pondelok od 8.00 hod. do 15.00 hod. na 1. poschodí č.verí 112, alebo na posudkovom oddelení ÚPSVR Nitra, Štefánikova tr. 88 denne (okrem štvrtku - nestránkový deň)