Oznam pre rodičov detí ZŠ a MŠ Skýcov - dotácie na stravu Tlačiť
Napísal Gabriela Paukova   
Štvrtok, 15 Júl 2021 12:19

Obec Skýcov oznamuje rodičom detí základnej školy a materskej školy, že od nového školského roku 2021/2022 nastávajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

  • končí sa poskytovanie dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ pre všetky deti,
  • dopĺňajú sa nové skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie.

Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. /napr: nezamestnaní rodičia, Materská dovolenka – matka samoživiteľka, poberatelia starobného, invalidného dôchodku ..../

Dotácia na stravu vo výške 1,30 € môže byť poskytnutá v nasledovných prípadoch:

  • rodine dieťaťa, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
  • rodine dieťaťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku.

V tejto súvislosti je k poskytnutiu dotácií na stravu nevyhnutné predložiť obci

  • potvrdenie z úradu práce, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • potvrdenie z úradu práce, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
  • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

Termín na predloženie vyššie uvedených potvrdení alebo čestného vyhlásenia je do 5. augusta 2021 do 12.00 hodiny.


Potvrdenie je možné odovzdať na Obecnom úrade Skýcov.


Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti si môžete prevziať na OcÚ.

Posledná úprava Štvrtok, 15 Júl 2021 14:20