Oznam o zmene zápisu žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 Tlačiť
Napísal Tomáš Kolembus   
Streda, 15 Apríl 2020 07:01

 

Riaditeľstvo Základnej školy, Školská č. 299, Skýcov oznamuje, že zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční dňa 16. apríla 2020 bez osobnej prítomnosti detí v budove Základnej školy Skýcov.

Na zápis je potrebné priniesť vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do 1. ročníka, ktorá musí byť podpísaná oboma rodičmi. Stačí, ak sa zápisu zúčastní jeden zákonný zástupca, v tom prípade je potrebné okrem žiadosti, priniesť do školy aj podpísané čestné prehlásenie rodiča, ktorý sa nezúčastní na zápise.

Všetky potrebné tlačivá sa nachádzajú na webovej stránke školy v časti Dokumenty – Tlačivá na stiahnutie.

Link: http://skolaskycov.weblahko.sk/Na-stiahnutie.html

Každé stretnutie je potrebné telefonicky dohodnúť vopred na tel. čísle 0905 867 930.

 

Posledná úprava Štvrtok, 14 Máj 2020 14:22