32. ročník NPCH Zlatno - Skýcov v obmedzenom režime Tlačiť
Napísal Tomáš Kolembus   
Utorok, 11 August 2020 10:16

P O Z V Á N K A


Obec Skýcov, Obec Zlatno, Oblastný výbor SZPB v Nitre, ZO SZPB Skýcov a Zlatno a Klub slovenských turistov Zlaté Moravce v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom a ZO SZPB Zlaté Moravce Vás srdečne pozývajú na

 

32. ročník turistického pochodu "NÁUČNÝM PARTIZÁNSKYM CHODNÍKOM" Zlatno - Skýcov , ktorý sa uskutoční v sobotu dňa 22. augusta 2020.


UPOZORNENIE: Tento rok prebehne pochod vzhľadom na zložitú epidemiologickú situáciu v obmedzenom režime. V praxi prebehne pochod nasledovne: na Zlatne sa položia vence, prejde sa trasa pochodu na Skýcov a tu sa tiež len položia vence a pochod bude ukončený. Tento rok nebude žiadny sprievodný program a ani sa nebude variť na ihrisku guláš. Prosíme preto účastníkov pochodu, aby si zabezpečili dostatok stravy a pitný režim. Ďakujeme za pochopenie.


Zahájenie: Zlatno, pamätník SNP - o 08.00 hod.

 

Ukončenie: Skýcov, pamätník SNP pred kultúrnym domom o 14.00 hod.


Poznámka: čas odchodu autobusu zo Skýcova na Zlatno bude ráno o 07.15 hod.

 

Cieľ podujatia: Turistickým podujatím priblížiť účastníkom pochodu, najmä mládeži, históriu odboja v kraji pod Tribečom na počesť 76. výročia SNP.

 

PROGRAM:

8.00 - 8.30 hod.:

- príchod účastníkov, hostí k pamätníku SNP v Zlatne

- kladenie vencov, kvetov k pamätníku SNP

- otvorenie podujatia, príhovor k účastníkom

- hymna SR

- organizačné pokyny

- pochod náučným partizánskym chodníkom 12 km na trase ZLATNO - SKÝCOV.

 

14.00 hod.:

- príchod účastníkov pochodu do Skýcova, zraz pri pamätníku SNP

- kladenie vencov, kvetov k pamätníku SNP v Skýcove

- privítanie účastníkov, hostí a príhovor k účastníkom

- vyhodnotenie pochodu

- hymna SR

- organizačné pokyny

- zoskok vojenských výsadkárov - Klub SR


Organizačné pokyny:

1. Doprava SAD Zlaté Moravce - Zlatno odchod o 7.20 hod. /riadny spoj/, Skýcov - Zlaté Moravce, odchod posledný autobusový spoj o 17.30 hod.

2. Účastníci, ktorí sa nezúčastnia turistického pochodu, majú možnosť návštevy obce Topoľčianky, ako aj prehliadky izby tradícii v Skýcove a Zlatne.

Prosíme všetkých účastníkov, aby dodržiavali a rešpektovali pokyny usporiadateľov a opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia súvisiace s ochorením COVID-19.


Štáb 32. ročníka NPCH Zlatno - Skýcov.

Želáme Vám, účastníkom 32. ročníka turistického pochodu "Náučným partizánskym chodníkom Zlatno - Skýcov pekné zážitky z nádhernej prírodnej scenérie a krásy tohto ešte ekologicky čistého prostredia.

Posledná úprava Utorok, 22 September 2020 07:43