Novoročný príhovor starostu obce Tlačiť
Napísal Tomáš Kolembus   
Piatok, 01 Január 2021 13:54

Vážení spoluobčania,

V mnohých rodinách ešte doznievajú pocity z prežitých vianočných sviatkov, ale kalendár nám naznačuje, že stojíme na prahu nového roka 2021.


Dovoľte mi, aby som sa Vám pri tejto príležitosti prihovoril.


Naplnení očakávaniami sa zamýšľame nad uplynulým rokom. Poučení a bohatší o nové skúsenosti vstupujeme do ďalšieho obdobia. Pre každého z nás nový rok znamená začiatok plnenia nových túžob a predsavzatí.


Aký bol uplynulý rok? Bohužiaľ, ťažký, plný nepredvídaných udalostí. Život v obci bol v roku 2020 poznačený pandémiou COVID – 19, či už to boli zdravotné problémy mnohých našich občanov, pracovné problémy i obmedzenia v živote obyvateľov Skýcova. Nemohli sa uskutočniť viaceré plánované akcie a podujatia, obmedzená bola školská dochádzka žiakov, nekonali sa ani bohoslužby. Udalosti však potvrdili, že aj v takejto mimoriadnej situácii vieme byť voči sebe súcitní, veľkorysí a obetaví.


Pevne verím, že život nielen v Skýcove, na Slovensku i v celom svete sa v tomto roku vráti do starých koľají, aby sme sa mohli pokojne vrátiť k svojim bežným povinnostiam, aby sme mohli znova pokojne pracovať a žiť.

Chcem sa poďakovať všetkým, jednotlivcom i kolektívom, ktorí svojou prácou a dobrými radami prispeli v minulom roku k rozvoju našej obce. Verím, že aj napriek danej situácii budeme i v tomto roku pokračovať v jej zveľaďovaní a v udržiavaní kultúrneho a spoločenského života.


Prajem Vám všetkým, aby ste boli obklopení ľuďmi, ktorí Vás majú radi a ste pre nich dôležití, aby ste mali pri sebe rodinu, na ktorú sa môžete kedykoľvek spoľahnúť, susedov, ktorí pomôžu a priateľov, ktorí sa s Vami podelia o každodenné starosti i radosti.


Želám Vám v mene svojom, v mene obecného zastupiteľstva i zamestnancov obecného úradu veľa krásnych dní, veľa lásky, radosti, úspechov v osobnom i pracovnom živote, ale najmä pevné zdravie po celý rok 2021.

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce Skýcov

Posledná úprava Piatok, 08 Január 2021 08:23