Finančný stav obce k 31. 12. 2020 Tlačiť
Napísal Tomáš Kolembus   
Piatok, 29 Január 2021 10:50

Starosta_obce
Starosta_obce Starosta_obce

Obec má úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorý bol použitý na výstavbu bytovky 6 BJ a jeho zostatok k 31. 12. 2020 činí výšku 127 772,73 €.

Tento úver sa spláca v podobe nájomného, ktoré mesačne platia nájomcovia bytov a bude sa splácať po dobu 30. rokov.

Okrem toho má obec schválený kontokorentný úver vo výške 100 000 €, pričom k 31.12.2020 bola z tohto úveru vyčerpaná celá suma 100 000 €, ktorá je čerpaná formou debetného zostatku na účte.

 

Stav na bankových účtoch k 31. 12. 2020:


Bežný účet OcÚ - 62 616,41 €

Rezervný účet - 2 127,08 €

Dotačný účet - 11 107,97 €

Školská jedáleň - 3 886,49 €

Sociálny fond - 166,50 €

Účet pre projekty - 30,00 €

Účet bytovka 6 BJ - 6 450,06 €

Účet fond opráv bytovka 6 BJ - 7 405,84 €

__________________________________

SPOLU: 93 790,35 €


Zostatky v pokladniach k 31. 12. 2020

Pokladňa OcÚ: 2 191,67 €

Pokladňa MŠ: 0,00 €

Pokladňa ŠJ: 0,00 €
___________________________

SPOLU: 2 191,67 €

Posledná úprava Piatok, 29 Január 2021 10:56