Ako sme na tom finančne Tlačiť
Napísal Tomáš Kolembus   
Sobota, 26 Február 2011 13:41

 

T.Kolembus
T.Kolembus T.Kolembus

Dobrý deň

včera večer sa konalo ďalšie zastupiteľstvo a schvaľovali sme tzv. záverečný účet obce za rok 2010 a aj návrh nového rozpočtu na rok 2011. Pokladám za dôležité, aby ste vedeli v akej finančnej kondícii sa obec nachádza. Ja som povedal, že všetko čo budem pokladať za dôležité zverejním, či sa to niekomu páči, alebo nie. Takže v najbližšej dobe bude zverejnený aj záverečný účet a aj nový rozpočet na našej internetovej stránke. Pre fungovanie obce je najdôležitejšie zistiť aké má obec záväzky, to znamená, že koľko penazí ešte musí obec niekomu zaplatiť a aká je výška úveru. Dnes sa pokúsim vysvetiť oba ukazovatele. 

 

 

Začnem výškou úveru. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do roku 2025, splátky úveru sú mesačné a splátky úrokov z úverov sú tiež mesačné.

 

Výška prijatých úverov k 31.12.2010: 153 686, 81 € (4 629 968,83 Sk) (toto je celková výška úveru, ktorý musí obec splácať, plus úroky z úveru)

 

Približne polovica tejto sumy bola dočerpaná v minulom roku, t.j. 2010 konkrétne to bola suma 83 301,06 €. Poznámka: najväčšia časť tohto úveru bola použitá na Rekonštrukciu kanalizácie na ul. Partizánska a Výstavbu multifunkčného ihriska.

 

Celkové úveru a ich splatnosť k 31.12.2010:

- Dlhodobý investičný úver      17 015,18 €    splatnosť v r. 2014

- Dlhodobý investičný úver      18 671,63 €    splatnosť v r. 2018

- Dlhodobý investičný úver      45 520      €    splatnosť v r. 2024

- Dlhodobý investičný úver      72 480      €    splatnosť v r. 2025

 

Výška mesačných splátok úveru: 1 226,12 € (cca 37 000 Sk)

 

Výška priemernej mesačnej splátky úrokov z úverov: cca 310 € (cca 9340 Sk) - čiastka je pohyblivá každý mesiac, nakoľko sa odvíja od zostatku úveru, od úrokovej miery a od úrokovej sadzby. Opäť to preložím do reči ľuskej. Každý mesiac nám banka strháva z účtu 1226,12 € plus úrok z úveru cca 310 €, takže dokopy cca 1500 € či ich na tom účte máme, alebo nie.

 

Teraz pohľad do budúcnosti. Koľko by sme ešte mohli čerpať úver napr. na investičné akcie? Samozrejme nie je to len tak, že môžeme brať koľko chceme, všetko to upravuje zákon. Konkrétne sa jedná o § 17 ods. 6. písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších právnych predpisov.

 

a) Podľa predmetného zákona celková suma dlhu obce nesmie prekročiť 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Obec dosiahla bežné príjmy v r. 2010 vo výške 381 078,87 €.  60 % z týchto príjmov predstavuje 228 647,32 € - 153 686,81 € (to je výška celkového úveru, ktorý máme teraz) = 74 960,51 €. Opäť to preložím do reči ľudskej. Teoreticky by sme v tomto roku mohli brať úver vo výške maximálne 74 960,51 €. (2 258 260,3 Sk). Len chcem upozorniť že keby ho zoberiem celý, tak obec zadlžím na x ďalších rokov dopredu a keď nastane napr. najaká havaríjna situácia ja nebudem mať kde zobrať peniaze. Vychádza mi to tak, že ak by sme ešte niečo čerpali tak maximálne do tých 40 000 € aj to musí byť veľmi vysoká priorita obce aby nám tam ostala nejaká rezerva na krízovú situáciu.

 

b) Podľa predmetného zákona suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov nesmie prekročiť 20 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. 25 % z bežných príjmov r. 2010 predstavuje 95 269,72 € - čo predstavuje maximálnu výšku splátok úverov s úrokmi.

 

Ešte som sľúbil pomenovať aké má obec záväzky. Existujú záväzky voči bankám, dodávateľom, zamestnancom, orgánom sociálneho a zdravotného poistenia, daňovému úradu, sociálnemu fondu a iné záväzky.

 

Voči banke som už pomenoval, teraz ešte pomenujem voči dodávateľom. Celkovo sa jedná k 31.12.2010 o sumu 24 570,28 €. Z toho je cca 13 000 € Vodostavu (kanalizácia, cintorín) a cca 10 000 € za Multifunkčné ihrisko. Ešte nám "visi vo vzduchu" jedna faktúra firme Staubert za kotle v Materskej škôlke. Tie kotle nefungujú, ako by mali. Oni to mali do určitého termínu opraviť, nestalo sa. Tak obec nezaplatila faktúru vo výške cca 1500 €. Poslali sme im doporučene list, ale oni si ho neprebrali. Tak som tam telefonoval, ale nikto mi to nechytá. Aby sa nám nestalo že budú nezaplatenie faktúry vymáhať súdne. Vec je v štádiu riešenia. Myslím, že bývalý starosta v tomto smere konal dobre, ak daná vec nefunguje ako má, tak buď nech si to zoberu, alebo nech to tu nechajú, ale bez zaplatenia faktúry. Keď kupujem novú vec, tak chcem aby to fungovalo na 100 %.

 

Nechcem aby okolo tohto článku bol v dedine rozruch, čo som sa pýtal kolegov starostov susedných obcí všetci majú vzaté úvery, dnes sa to nedá robiť inou cestou, keď chcete niečo budovať. Naša situácia je štandardná z hľadiska porovnania so susednými obcami. Mne išlo len o to, aby ste mali informáciu ako je na tom obec po finančnej stranke. "Vyskakovať" nemôžeme, musíme šetriť kde sa dá.

 

P.S. V blízkej dobe pripravujem článok o vode, kanalizácií a o podielových daniach.

 

Ďakujem za prečítanie Tomáš

Posledná úprava Sobota, 26 Február 2011 14:03