Ďalšie zastupiteľstvo za nami Tlačiť
Napísal Mgr. Vladimír Ondrejka ml.   
Sobota, 12 Február 2011 18:59

V piatok 11.2. sa konalo ďalšie OZ (o predošlom zastupiteľstve som neinformoval, pretože som sa ho kvôli chorobe nemohol zúčastniť). Zúčastnili sa ho pán starosta, p. G. Pavková, p. Herdová, všetci poslanci a dvaja hostia – p. Peter Škoda a p. Milan Černák ml. Prehodnocovala sa nájomná zmluva na budovu KD. Z dlhej diskusie vyplynulo, že nájom cca 298€ za KD mesačne musí byť vykrývaný zo zisku baru. Prenajímatelia navrhli buď znížiť nájomné alebo prenajímať naďalej len poschodie. Nájomná zmluva je uzavretá na dobu neurčitú. Počet predajných akcií, z ktorých mali 50€, výrazne klesol oproti predošlým rokom. Dohodli sme sa na niektorých úsporných opatreniach a na stretnutí s fa. Veolia, pretože šoféri platia mesačne za prenájom 50 €. Pre úplnosť spomeniem ešte dve veci : prerábky, ktoré sa v KD realizovali (z peňazí prenajímateľov), boli zrážané z nájomného a ďalšia vec, prenajímatelia nepýtali žiadne platby od organizácií v obci, ktoré realizovali v budove KD svoju akciu.


Ďalšou témou bolo schválenie textu na tabuľu v strede obce. Dva návrhy p. H. Juríkovej sme mierne pozmenili a v podstate sa dohodli na súvislom texte, asi 6 viet (základné tézy : 1. písomná zmienka, nadmorská výška, Hrušov, kaštieľ, kostol, vápenkári, vypálenie obce).

Kúrenie v ZŠ sa musí riešiť, pretože hrozí riziko, že ďalšiu zimu budú kotle úplne nefunkčné. Podľa informácií od firmy, ktorá vykonávala čistenie kotlov, je za katastrofálny stav zodpovedný kurič. Pokúsime sa získať peniaze na plynofikáciu budovy ZŠ a výmenu okien z ministerstva školstva resp. financií. Spoluúčasť obce na týchto projektoch by mala byť zhruba (hrubý odhad) vo výške 10-12 % (do 15 tis. euro).

Riešil sa podnet p. Mariána Pavkova ohľadne ulice Za humnami. Po ulici prechádzajú nákladné autá, autá bez ŠPZ, cesta sa výrazne ničí. Policajný inšpektorát sa vyjadril, že cesta by sa mala zjednosmerniť. Tento problém sa rieši už dlhšiu dobu a diskusia bola tiež veľmi dlhá. Nakoniec sme sa rozhodli pre osadenie značky Prejazd zakázaný (zjednosmernenie by komplikovalo situáciu všetkým obyvateľom, zrejme by bolo aj často porušované, navyše označenie na miestnej komunikácii musí hradiť obec).

Voľný návrh p. A. Pavkovej sa týkal organizácie blížiaceho sa výročia vypálenia obce - 15. a 16. marca.

Na záver chcem vyjadriť poďakovanie firme VIAL SK (p. Peter Kuruc) za zapožičanie dodávky na prevezenie ping-pongového stola z Nitry na faru v Skýcove.

Zastupiteľstvo trvalo takmer 4 hodiny.

Posledná úprava Pondelok, 14 Február 2011 16:50