Zasadnutie OZ - rozpočet, kronika,... Tlačiť
Napísal Mgr. Vladimír Ondrejka ml.   
Sobota, 26 Február 2011 21:45

zhrnutie
zhrnutie zhrnutie
Dnešné zasadnutie OZ malo za úlohu vyhodnotiť rozpočet obce za rok 2010, vziať na vedomie výsledky inventarizácie majetku obce, navrhnúť rozpočet na rok 2011, definitívne schváliť text na pamätnú tabuľu a text do kroniky obce. Z voľných návrhov sa riešilo používanie súkromného auta osobou pána starostu a žiadosť M. a M. Miškových. Rozpočet obce je rozsiahly dokument, bližšie Vás bude informovať starosta obce. Stručne, na rok 2011 máme naplánovaný vyrovnaný rozpočet, ročné príjmy (a teda aj výdaje) obce sú zhruba 780 tisíc euro. Na prijímovej strane rozpočtu sú okrem daní (cca 40 tis. euro) napr. príjmy z prenájmu (cca 16 tis. euro), dotácie zo štátneho rozpočtu (cca 330 tis. euro) a tzv. kapitálové príjmy na regeneráciu centrálnej zóny (cca 370 tis. euro). Výdavková strana je rôznorodejšia. Celý rozpočet bude samozrejme zverejnený.

 

Čo sa týka inventarizácie majetku obce, obec disponuje majetkom vo výške cca 2 mil. euro.

 

Text na pamätnú tabuľu sa po dlhej diskusii podarilo sformulovať do výslednej podoby. Veľkým problémom bol rok prvej písomnej zmienky. Všade (brožúrky, internet, kronika) sa uvádzal rok 1293 (podľa listiny kráľa Ondreja), ale od 710. výročia (z r. 2008) sa zrazu uvádza rok 1298. Pátrali sme aj po dobových listinách, ale bez vlastného výskumu nie je možné tento rok potvrdiť resp. vyvrátiť. Nakoniec sme sa zhodli na roku 1293.

 

Pripomienkovali sme text kronikárky obce p. H. Juríkovej za roky 2008 a 2009.

 

Poslednou časťou boli voľné návrhy: použitie súkromného vozidla pána starostu. Pán starosta Mgr. Tomáš Kolembus navrhol používať vlastné auto a nechávať si preplatiť len pohonné hmoty podľa spotreby z technického preukazu (ktorá je nižšia ako spotreba obecného auta).

 

Páni Marcel a Marián Miškoví žiadali dotáciu na pripojenie sa ku kanalizácii, pretože na ulici Za humnami nie je možné sa pripojiť priamo, ale len cez dvory smerom k Hlavnej ulici. K žiadosti sa vyjadríme po predložení stavebného povolenia a súhlasu majiteľov pozemkov, cez ktoré by sa pripojenie realizovalo.

Posledná úprava Nedeľa, 27 Február 2011 11:45