Štatistika za register obyvateľov a matričný úrad Skýcov za rok 2014 Tlačiť
Napísal Gabriela Paukova   
Štvrtok, 29 Január 2015 15:04

 

Štatistika za matriku a register obyvateľov obce Skýcov za rok 2014.


Ku dňu 1.1.2014 bol počet obyvateľov 982.

 

+ 13 obyvateľov (8 prihlásených občanov a 5 narodených detí)

 

34 obyvateľov (20 odhlásených občanov a 14 zomrelých občanov)

 

Ku dňu 1.1.2015 je počet obyvateľov obce Skýcov 961.

 

 

 

V roku 2014

sa k trvalému pobytu v obci prihlásilo 8 občanov :

 1. Petronela Dávidová
 2. Mgr. Mária Herdová
 3. Ing. Jaroslav Jurík
 4. Rastislav Pupák
 5. Ivana Černáková
 6. Ľubomír Trtík
 7. Katarína Magušínová
 8. Kristína Magušínová

Narodilo sa 5 detí :

 1. Patrik Dávid
 2. Dorotka Bilošová
 3. Daniel Krigovský
 4. Hanka Rajtarová
 5. Peter Michalisko

 

V Matričnom úrade Skýcov zomreli 3 občania :

 1. Ivan Pavkov
 2. Ján Mihalík
 3. Jaroslav Zbonka.

 

Ďalej mimo nášho MÚ zomreli 11 občania :

 1. Mária Bernátová
 2. Mária Hudecová
 3. Mária Černáková
 4. Jozef Gajdoš
 5. Antónia Gahérová
 6. Michal Hliva
 7. Anton Matejov
 8. Jozef Dávid
 9. Helena Csandová
 10. Anna Zrastáková
 11. Katarína Žikavská

Celkovo zomrelo 14 našich spoluobčanov .

 

Z obce sa odhlásilo 20 občanov :

 1. Mária Jenisová
 2. Zoja Kotrčová
 3. Igor Žigo
 4. Jakub Záležák
 5. Jaroslav Červík
 6. Miroslav Škoda
 7. Sidónia Gahérová
 8. Mária Schronerová
 9. Oľga Rosiarová
 10. Viera Pastierová
 11. Ing. Štefan Mihál
 12. Juraj Dávid
 13. Ľubomíra Majtánová
 14. Peter Huňady
 15. Jana Frajková
 16. Viktória Frajková
 17. Sofia Frajková
 18. Zuzana Fidesová
 19. Jakub Fides
 20. Anna Černáková

 

Do knihy manželstiev MÚ Skýcov nebolo zapísané žiadne uzavretie manželstva.

Mimo našej matriky uzatvorili manželstvá naši občania :

 1. Róbert Dávid a Petronela Rošková
 2. Milan Černák a Ivana Kráľová
 3. Martin Majtán a Ľubomíra Zrastáková

 

Za celý rok 2014 sa celkovo:

- prihlásilo 8 občanov

- odhlásilo 20 občanov

- narodilo sa 5 občanov

- zomrelo 14 občanov

 

K 1.1.2015 je počet obyvateľov obce Skýcov 961.

do 15 rokov je 111 detí (60 chlapcov a 51 dievčat)

a nad 15 rokov je 850 obyvateľov (401 mužov a 449 žien)

z toho počet obyvateľov od 16 do 60 rokov je 620 a počet obyvateľov od 61 rokov je 230.

do 18 rokov je počet obyvateľov 139 a nad 18 rokov je 822 obyvateľov.

spolu počet obyvateľov je 961 (461 mužov a 500 žien)

 

Priemerný vek obyvateľov obce je 42,99 rokov,

priemerný vek mužov je 40,12 rokov a priemerný vek žien je 45,64 rokov.

 

 

 

 

Posledná úprava Piatok, 30 Január 2015 09:05