Štatistika za matriku a register obyvateľov obce Skýcov za rok 2017 Tlačiť
Napísal Gabriela Paukova   
Piatok, 05 Január 2018 11:34

 

Štatistika za matriku a register obyvateľov

obce Skýcov za rok 2017.

 

Ku dňu 1.1.2017 bol počet obyvateľov 956.

+ 20 obyvateľov (12 prihlásených občanov a 8 narodených detí)

30 obyvateľov (14 odhlásených občanov a 16 zomrelých občanov)

Ku dňu 1.1.2018 je počet obyvateľov obce Skýcov 946.

 

 

V roku 2017

sa k trvalému pobytu v obci prihlásilo 12 občanov :

 1. Sandra Škápiková
 2. Mgr. Slavomíra Drienovská
 3. Magdaléna Králechová
 4. Ivana Medzaiová
 5. Ľubomír Medzay
 6. Drahomíra Dunková
 7. Roman Dunka
 8. Romana Karvayová
 9. Nikolas Dunka
 10. Dominik Dunka
 11. Ing. Monika Máleková
 12. Roman Matejov

 

Narodilo sa 8 detí :

 1. Richard Škoda
 2. Diana Krigovská
 3. Ján Hosťovecký
 4. Tomáš Magušín
 5. Zoe Halmová
 6. Marián Bernát
 7. Nina Kováčová
 8. Hana Šútorová

 

V Matričnom úrade Skýcov zomreli 4 občania :

 1. Mária Paučeková
 2. Alžbeta Bernátová
 3. Jozef Paukov
 4. Ondrej Škula

Ďalej mimo nášho MÚ zomreli 12 občania :

 1. Anna Víceová
 2. Irena Žikavská
 3. Pavel Matejov
 4. Bartolomej Žikavský
 5. Zora Pisárová
 6. Rozália Šupová
 7. Marta Justová
 8. Jaroslav Červík
 9. Peter Gahér
 10. Mária Pavková
 11. Rozália Krupitzerová
 12. Tadeáš Morong

Celkovo zomrelo 16 našich spoluobčanov .

 

Z obce sa odhlásilo 14 občanov :

 1. Norbert Pánik
 2. Erika Soboličová
 3. Jerguš Žikavský
 4. Kvetoslava Žikavská
 5. Miroslav Zrasták
 6. Magdaléna Králechová
 7. Branislav Frajka
 8. Mgr. Lucia Popová
 9. Simona Tomčíková
 10. Ing. Lucia Forgáčová
 11. Viera Jenisová
 12. Lukáš Petrovič
 13. Michal Herda
 14. Ing. Jaroslav Jurík

 

Do knihy manželstiev Matričného úradu Skýcov

boli zapísané 2 uzavretia manželstva :

Jeden civilný sobáš v našej obci uzavreli :

1. Marián Pavkov a Yiwen He

Jeden cirkevný sobáš v našej obci uzavreli :

 1. Lucia Hosťovecká a Martin Popa

Okrem nich uzatvorili manželstvá naši občania

mimo našej matriky :

 1. Pavol Drienovský a Slavomíra Horváthová

 

Za celý rok 2017 sa celkovo :

- prihlásilo 12 občanov

- odhlásilo 14 občanov

- narodilo sa 8 občanov

- zomrelo 16 občanov

 

K 1. januáru 2018 je počet obyvateľov s trvalým pobytom v obci Skýcov spolu 946.

do 15 rokov je 110 detí (64 chlapcov a 46 dievčat)

a nad 15 rokov je 836 obyvateľov (397 mužov a 439 žien)

z toho počet obyvateľov od 15 do 62 rokov je 622 a počet obyvateľov nad 63 rokov je 214.

 

spolu počet obyvateľov je 946

(461 mužov t.j. 48,73 % a 485 žien t.j. 51,27 %).

Priemerný vek obyvateľov obce Skýcov je 43,10 rokov,

priemerný vek mužov je 40,07 rokov a priemerný vek žien je 45,98 rokov.

 

Počet obyvateľov s prechodným pobytom v obci Skýcov je spolu 23.

 

 

Posledná úprava Sobota, 06 Január 2018 08:52