Štatistika za matriku a register obyvateľov obce Skýcov za rok 2018 Tlačiť
Napísal Gabriela Paukova   
Streda, 09 Január 2019 11:18

 

Štatistika za matriku a register obyvateľov

obce Skýcov za rok 2018.


Ku dňu 1.1.2018 bol počet obyvateľov 946.


+ 31 obyvateľov (21 prihlásených občanov a 10 narodených detí)


31 obyvateľov (15 odhlásených občanov a 16 zomrelých občanov)


Ku dňu 1.1.2019 je počet obyvateľov obce Skýcov 946.

 

 

 

 

V roku 2018 :


- sa k trvalému pobytu v obci prihlásilo 21 občanov

- v obci sa narodilo 10 detí

- v obci zomrelo 16 občanov

- z obce sa z trvalého pobytu odhlásilo 15 občanov

 

Do knihy manželstiev Matričného úradu Skýcov

bolo zapísaných 7 uzavretí manželstva :

- 1 civilný sobáš a 6 cirkevných sobášov v našej obci


Okrem nich bolo mimo našej matriky uzatvorených 8 manželstiev našich občanov.


Za celý rok 2018 sa celkovo :

- prihlásilo 21 občanov

- odhlásilo 15 občanov

- narodilo sa 10 občanov

- zomrelo 16 občanov


K 1. januáru 2019 je počet obyvateľov s trvalým pobytom v obci Skýcov spolu 946.


do 15 rokov je 115 detí (68 chlapcov a 47 dievčat)

a nad 15 rokov je 831 obyvateľov (396 mužov a 435 žien)

spolu počet obyvateľov je 946

(464 mužov t.j. 49,05 % a 482 žien t.j. 50,95 %).

 

Priemerný vek obyvateľov obce Skýcov je 43,21 rokov,

priemerný vek mužov je 40,35 rokov a priemerný vek žien je 45,96 rokov.

 

Počet obyvateľov s prechodným pobytom v obci Skýcov je spolu 20.

 

 

 

Posledná úprava Streda, 09 Január 2019 11:20