Štatistika za matriku a register obyvateľov obce Skýcov za rok 2019 Tlačiť
Napísal Gabriela Paukova   
Streda, 08 Január 2020 13:35

 

Štatistika za matriku a register obyvateľov

obce Skýcov za rok 2019.


Ku dňu 1.1.2019 bol počet obyvateľov 946.


+ 34 obyvateľov (23 prihlásených občanov a 11 narodených detí)

28 obyvateľov (14 odhlásených občanov a 14 zomrelých občanov)


Ku dňu 1.1.2020 je počet obyvateľov obce Skýcov 952.

 

 

V roku 2019 :


- sa k trvalému pobytu v obci prihlásilo 23 občanov

- v obci sa narodilo 11 detí

- v obci zomrelo 14 občanov

- z obce sa z trvalého pobytu odhlásilo 14 občanov


Do knihy manželstiev Matričného úradu Skýcov

boli zapísané 4 uzavretia manželstva :

( boli 4 cirkevné sobáše v našej obci )


Okrem nich boli mimo našej matriky uzatvorené 3 manželstvá našich občanov.


Za celý rok 2019 sa celkovo :

- prihlásilo 23 občanov

- odhlásilo 14 občanov

- narodilo sa 11 občanov

- zomrelo 14 občanov


K 1. januáru 2020 je počet obyvateľov s trvalým pobytom v obci Skýcov spolu 952.


do 15 rokov je 127 detí (77 chlapcov a 50 dievčat)

a nad 15 rokov je 825 obyvateľov (396 mužov a 429 žien)


spolu počet obyvateľov je 952

(473 mužov t.j. 49,68 % a 479 žien t.j. 50,32 %).


Priemerný vek obyvateľov obce Skýcov je 42,97 rokov,

priemerný vek mužov je 40,18 rokov a priemerný vek žien je 45,72 rokov.


Počet obyvateľov s prechodným pobytom v obci Skýcov je spolu 19.

 

Posledná úprava Streda, 08 Január 2020 13:36