Sčítanie obyvateľov 2021 Tlačiť
Napísal Gabriela Paukova   
Štvrtok, 25 Marec 2021 11:05

Pripomíname, že elektronické samosčítanie obyvateľov prebieha do konca marca 2021.

Sčítanie obyvateľov je zo zákona povinné. Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt.

Neplnoleté osoby, teda deti do 18 rokov je povinný sčítať rodič, respektíve zákonný zástupca.

Zákon o sčítaní pozná aj sankcie za nesplnenie si povinnosti. Obyvateľovi môže byť udelená pokuta obcou od 25 do 250 eur.

Obyvateľ sa sčíta sám, kedykoľvek a na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár nájde na webovej stránke www.scitanie.sk.

Samosčítanie elektronickým formulárom je pre obyvateľov rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára bez narušenia súkromia.

Údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Vyzývame preto obyvateľov, ktorí sa doteraz nesčítali, aby využili posledný týždeň a sčítali seba, deti, blízkych, známych a susedov, ktorí ich o to požiadajú do 31.3.2021.

Posledná úprava Štvrtok, 25 Marec 2021 11:06