Štatistika za matriku a register obyvateľov Obce Skýcov za rok 2020 Tlačiť
Napísal Gabriela Paukova   
Utorok, 12 Január 2021 11:03

 

Štatistika za matriku a register obyvateľov

obce Skýcov za rok 2020.


Ku dňu 1.1.2020 bol počet obyvateľov 952.


+ 19 obyvateľov (7 prihlásených občanov a 12 narodených detí)


28 obyvateľov (17 odhlásených občanov a 11 zomrelých občanov)


Ku dňu 1.1.2021 je počet obyvateľov obce Skýcov 943.

 

 

 

 

V roku 2020 :


- sa k trvalému pobytu v obci prihlásilo 7 občanov


- v obci sa narodilo 12 detí ( 9 dievčat a 3 chlapci)


- v obci zomrelo 11 občanov (7 žien a 4 muži)


- z obce sa z trvalého pobytu odhlásilo 17 občanovDo knihy manželstiev Matričného úradu Skýcov


boli zapísané 2 uzavretia manželstva :

( bol 1 cirkevný sobáš a 1 civilný sobáš v našej obci )


Okrem nich boli mimo našej matriky uzatvorené 3 manželstvá našich občanov.K 1. januáru 2021 je počet obyvateľov s trvalým pobytom v obci Skýcov spolu 943.


do 15 rokov je 123 detí (74 chlapcov a 49 dievčat)


a nad 15 rokov je 820 obyvateľov (397 mužov a 423 žien)


spolu počet obyvateľov je 943


(471 mužov t.j. 49,95 % a 472 žien t.j. 50,05 %).Počet dôchodcov je 220


Najstaršia občianka je narodená v roku 1923

Najstarší občan je narodený v roku 1926


Priemerný vek obyvateľov obce Skýcov je 43 rokovKu dňu 1.1.2020 bol počet obyvateľov s prechodným pobytom 19.


- v roku 2020 sa k prechodnému pobytu v obci prihlásilo 8 občanov


K 1. januáru 2021 je počet obyvateľov s prechodným pobytom v obci Skýcov spolu 27.

 

Posledná úprava Utorok, 12 Január 2021 11:12