Pozvánka na verejné zhromaždenie občanov Tlačiť
Napísal Gabriela Paukova   
Štvrtok, 02 Október 2008 08:50

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove a starosta obce Skýcov

                          Vás pozývajú na

          VEREJNÉ  ZHROMAŽDENIE  OBČANOV 

ktoré sa uskutoční v sobotu dňa 11. októbra 2008

              o 17.00 hod. v kultúrnom dome

Program:

  1. Správa o činnosti volených orgánov obce a OcÚ
  2. Plnenie volebného programu a rozvojových aktivít obce
  3. Plán rozvojových aktivít do konca volebného obdobia s výhľadom do r. 2013
  4. Návrh dispozičného riešenia a prevádzky nového pohrebiska po ukončení rekonštrukcie
  5. Žiadosť p. Karola Šedivého o prejazd cez rekonštruovaný cintorín
  6. Návrh technického riešenia ul. Za humnami
  7. Diskusia