Zmena termínu VZO - nedeľa 12.10.2008 Tlačiť
Napísal Gabriela Paukova   
Utorok, 07 Október 2008 09:51

Verejné zhromaždenie občanov

 Z dôvodu sv.omše v sobotu 11.10.2008 sa verejné zhromaždenie občanov uskutoční  v nedeľu 12. októbra 2008 o 17.00 hod.  v kultúrnom dome.

Program :

  1. Správa o činnosti volených orgánov obce a OcÚ
  2. Plnenie volebného programu a rozvojových aktivít obce
  3. Plán rozvojových aktivít do konca volebného obdobia s výhľadom do r. 2013
  4. Návrh dispozičného riešenia a prevádzky nového pohrebiska po ukončení rekonštrukcie
  5. Žiadosť p. Karola Šedivého o prejazd cez rekonštruovaný cintorín
  6. Návrh technického riešenia ul. Za humnami
  7. Diskusia

 

 


 

Posledná úprava Streda, 08 Október 2008 14:35