O činnosti Obecnej knižnice v Skýcove Tlačiť
Napísal HelenaJuriková   
Pondelok, 30 August 2010 09:41
knižnica
knižnica knižnica
V auguste uskutočnili metodickú návštevu v Obecnej knižnici Skýcov pracovníčky oddelenia metodiky a koordinácie z Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre pani Rezáková a pani Beláňová. Zaujímali sa o činnosť knižnice v našej obci. A bolo sa čím pochváliť.V tomto roku je v knižnici zapísaných 81 čitateľov – 43 detí a 38 dospelých. Navštevujú ju deti predškolského veku, žiaci základnej školy, študenti stredných škôl i dospelí čitatelia rôzneho veku. Najmladšími  členkami knižnice , ktoré ju pravidelne navštevujú, sú 5- ročné  deti Emka Bilošová, Ninka Bilošová  a Anetka Herdová. Najstaršou čitateľkou je 93-ročná Mária Minárová.                                                     
Vypožičané knihy čítajú aj rodinní príslušníci, teda čitateľov je oveľa viac.  Je krásny pohľad na matky či staré mamy , ktoré prichádzajú do knižnice so svojimi deťmi či vnúčatami, navzájom si radia a odporúčajú knižné tituly. Najmä  dospelí čitatelia siahajú po náročných, duchovne bohatých dielach rôzneho žánru od našich i zahraničných autorov. V dnešnej dobe knihy nie sú lacné, a tak sú mnohí čitatelia vďační, že za stanovený poplatok – deti 0,70 eur, študenti 1,5 eur a dospelí 3 eurá -  môžu siahnuť po knihách po celý rok.  Od začiatku roka vypožičaných vyše 900 kníh, knižnicu navštívilo viac ako 300 návštevníkov. Prečo je o knihy záujem? Je si z čoho vybrať. Od oživenia činnosti obecnej knižnice v roku 2005 je knižný fond obohatený o vyše 500 kusov nových knižných titulov pre dospelých a takmer o 100 kusov kníh pre deti. Finančné prostriedky na ich zakúpenie boli získané z úspešne vypracovaných projektov, z finančných prostriedkov vyčlenených na tento účel obecným úradom a z členských príspevkov čitateľov. V okrese Zlaté Moravce pracuje 33 obecných knižníc. Podľa percenta používateľov knižnice  z počtu obyvateľov sa v roku 2009 umiestnila naša knižnica na 11. mieste, podľa počtu výpožičiek na počet obyvateľov obce  je na 15. mieste. Počas školského roka  prebieha v knižnici vyučovací proces na hodinách čítania a literatúry, pravidelne sa v nej koná recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín a Noc v knižnici, kde sa zídu deti z 1. stupňa a prv, ako sa uložia k spánku, si čítajú a počúvajú rozprávky. Pracovníčky krajskej knižnice vyjadrili opätovné poďakovanie riaditeľovi ZŠ Mgr. Jozefovi Zvolenskému, že umožnil umiestniť knižnicu v priestoroch budovy ZŠ  a sám i s tímom nadšencov upravil dôstojné priestory pre túto kultúrnu ustanovizeň v obci.  A napokon slová pracovníčok krajskej knižnice, že „z problémovej knižnice sa stala knižnica excelentná“, hovoria za všetko.                                                                            
Posledná úprava Pondelok, 30 August 2010 12:38