Slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska - 27.5.2010 Tlačiť
Napísal ŠtefanGahér   
Štvrtok, 03 Jún 2010 08:32

Multifunkčné_ih...
Multifunkčné_ihrisko__09 Multifunkčné_ihrisko__09
Niekoľko rokov (desaťročí) sme naň čakali. Multifunkčné ihrisko s umelou trávou sa stalo skutočnosťou. Vo štvrtok dňa 27. mája 2010 p. Pavol Paška, predseda NR SR, za účasti p. Ľubomíra Jahnátka, ministra hospodárstva SR, p. Dušana Galisa, splnomocnenca vlády SR pre mládež a  šport, slávnostným spôsobom odovzdali obci Skýcov ihrisko do užívania. Slávnostného aktu sa zúčastnili aj poslanci NR SR p. Ján Richter a p. Tibor Glenda za stranu SMER SD a ďalší vzácni hostia.

 

Dlžní nezostali ani skýcovania.Za účasti viac ako 300 obyvateľov prezentovali svoje umenie DH Skýcovanka, žiaci ZŠ a MŠ. Národniarskou piesňou „Slovenko krásna zem“ spestril uvítací ceremoniál aj seniorsky spevokol Vápenkár . Poďakovanie patrí aj zamestnancom obce a pracovníkom OcÚ za technickú prípravu podujatia, ako aj poslancom OZ, ktorí sa aktívne podieľali v rozhodovacom procese a pri príprave organizácie slávnostného odovzdania multifunkčného ihriska do užívania. Osobitné poďakovanie patrí p. Pavlovi Matejovmu a Milanovi Dávidovi, ktorí sa svojou dobrovoľnou a  nezištnou prácou zaradili medzi hlavných sponzorov,  ktorými  sú :

SKYDENT s.r.o. – Ing. Josef Veverka

DREVOSKY s.r.o. – Jozef Čmiko

DALI s.r.o. – František Magušin

VODOSTAV s.r.o. – Stanislav Orovnický

LESY a.s. B.Bystrica OZ Topoľčianky

SportReal Nitra – dodávateľ stavby

Za dobrý guláš ďakujeme p. Karolovi Pätoprstému a obyvateľom v susedstve ihriska, p. Jaroslavovi Zbonkovi a p. Božene Žikavskej za všestrannú pomoc. Deťom, mládeži a ostatným užívateľom športového areálu, ktorého súčasťou je aj detský kútik, želáme veľa radosti pri športových aktivitách.                            

 Fotografie si môžete pozrieť tu .

You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video  

 Predseda NR SR Pavol Paška - slávnostný príhovor

You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video  

 slávnostné prestrihnutie pásky Predseda NR SR Pavol Paška a starosta obce Štefan Gahér

You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video 

slávnostný výkop 

 


 

Posledná úprava Štvrtok, 03 Jún 2010 14:30