Vtáctvo Tlačiť
Napísal Adam Bobro   
Streda, 28 Máj 2008 16:44

hniezdo
hniezdo hniezdo
Skýcov je obec obklopená hustými listnatými a zmiešanými lesmi. V korunách stromov, ale aj na lúkach žije veľké množstvo vtáctva. Zmenou klímy a následným otepľovaním nastal ej presun niektorých druhov vtáctva do priľahlých lúk a lesov. Z Balkánu sa rozšírila hrdlička záhradná, včelárik zlatý a rároh obyčajný. V blízkych lesoch a v záhradách možno vidieť i počuť slávika obyčajného, pustovku, konôpku, strnádku obyčajnú, drozda čierneho, brhlíka a straku obyčajnú. V blízkosti ľudských sídel sa zdržiava vrabec domový, belorítka domová a lastovička domová, v zimnom období aj rôzne druhy sýkoriek, stehlík zelený, stehlík pestrý, hýľ lesný a glezg hrubozobý.

 

Červienka
Červienka Červienka

Aj v dubinách žije veľké množstvo vtákov – hrdlička divá, holub plúžik, ďateľ veľký, kukučka, červienka, drozd plavý, pinka, sojka a vlha. Z väčších vtákov je rozšírený myšiak hôrny, sova obyčajná a kuvik obyčajný. Raritou je hniezdo bociana čierneho vo Vyčome, holuba hrivnáka a krkavca čierneho na Žľaboch. Na lúkach a pasienkoch sa vyskytuje pipíška chocholatá a trasochvost žltý, v ojedinelých stromoch hniezdi dudok. Pri vodných tokoch možno vidieť rybárika obyčajného, kačicu divú i lysku čiernu.

Video archív - Pinka lesná

Video archív - Ďateľ veľký

Video archív - Stehlík pestrý

Foto archív - vtáctvo žijúce v okolí obce

Foto archív - hniezda s vajíčkami a starostlivý rodič

hniezdo
hniezdo hniezdo

Pri pozornej prechádzke lesom sa Vám podarí nájsť skryté hniezda niektorých vtákov.Fotografovanie a kamerovanie je pomerne zložité. Hniezda sú dobre ukryté a všimnete si ich len sledovaním letu vtákov do koruny stromov. Ak hniezdo nájdete,treba byť pri fotografovaní ohľaduplný a neplašiť zbytočne rodičov, aby mohli v kľude vychovať svoje mláďatá.

Posledná úprava Nedeľa, 08 Marec 2009 17:24