Zápis detí do Materskej školy Tlačiť
Napísal Alžbeta Černáková   
Štvrtok, 28 Február 2013 10:11

Vážení rodičia!

Určite i vy chcete, aby Vaše dieťa neustále napredovalo v poznávaní okolitého sveta, pod odborným vedením. Preto neváhajte a prídite zapísať Vaše dieťa k budúcemu školskému roku 2013/2014. Zápis sa uskutoční v dňoch od 11.3. do 15.3., v čase od 10.30 hod. do 12.00 hod. a v popoludńajších hodinách od 14.30 do 15.30 hod. Je potrebné so sebou priniesť rodný list a kartičku poistenca.
Dovoľte, aby som Vás v krátkosti oboznámila o základoch našho predprimárneho vzdelávania. Náš školský vzdelávací program má štyri okruhy: Ja som, Ľudia, Príroda, Kultúra. V rámci tohto vzdelávania plníme špecifické ciele, ktoré sú zahrnuté v spomenutých okruhoch. Deti poznávajú zákonitosti prírody. Zaoberáme sa predčitateľskou gramotnosťou, grafomotorickou zručnosťou. Oboznamujeme deti s číslami a s rôznymi operáciami medzi nimi.Samozrejme, že deti poznávajú básne, piesne, hudobné nástroje, ľudové a autorské rozprávky. Tiež ponúkame i základné znalosti digitálnych techonológií /počítačové hry, kresliace programy, tvorba jednoduchých obrázkov/ Súčasťou denných činností sú i ranné cvičenia a rôzne pohybové aktivity. Nezabúdame i na plnenie cieľov rozvoja detskej osobnosti, ako je slušné správanie, úcta k rodičom a starším ľuďom. Verím, že som Vám aspoň trošku priblížila našu výchovno-vzdelávaciu činnosť. Myslím si, že ponúkame dosť aktivít, /hovorila som len o tých najzákladnejších, je ich oveľa viac/, ktoré sú zamerané hlavne na dobrú pripravennosť detí na vstup do základnej školy. Vaše dieťa dostane po ukončení materskej školy osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. Dúfam, že týmto krátkym priblížením našej práce v materskej škole, som Vám uľahčila rozhodovanie a prídete zápísať Vaše dieťa do nášho predškolského zariadenia. Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na stretnutie s Vami. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Posledná úprava Štvrtok, 28 Február 2013 10:35