Jesenné aktivity detí Materskej školy v Skýcove Tlačiť
Napísal Alžbeta Černáková   
Štvrtok, 06 November 2014 12:32

Každé ročné obdobie sa vyznačuje svojimi charakteristickými znakmi a každé je svojím spôsobom krásne a umožňuje veľa príležitostí na rôzne aktivity detí. Už prišla jeseň farebná, teší sa každý z nás. Táto pieseň a mnohé iné sa ozývali z našej Materskej školy po tieto dni. Okrem nádherných farieb nám pani Jeseň priniesla i veľa darov v podobe ovocia a zeleniny. A tak sme sa rozhodli, že spolu s našimi deťmi navštívime skýcovský kostol Nanebovzatia Panny Márie, kde sa uskutočnila nádherná výstavka z týchto jesenných plodov. Deti pozorovali krásne obrazce vytvorené z týchto jesenných darov. I my sme v našom predškolskom zariadení využívali počas jesenných dní ovocie, zeleninu a tiež i lesné plody na zhotovenie rôznych výtvorov. No deti sa veľmi tešili na Jesenný deň v lese, kde sme sa dozvedeli za spolupráce uja Ruda veľa o zákonitostiach prírody. Ujo horár pripravil pre našich predškolákov rôzne didaktické a zábavné hry. Deti poznávali stromy, listy, plody, lesné zvieratá. Tiež sme sa rozprávali, ako je veľmi dôležité chrániť prírodu a byť k nej ohľaduplný. Pobyt v prírode sme ukončili pohybovými hrami a púšťaním šarkana. Sme presvedčení, že sme deťom týmto Jesenným dňom urobili radosť a že sa dozvedeli veľa nového a zaujímavého. Sľúbili sme si, že takéto stretnutia s ujom Rudom budeme organizovať častejšie. Pretože vôňa lesa a pohybové aktivity v každom ročnom období kladne pôsobia i na upevnenie zdravia našich detí. Fotografie si môžete pozrieť tu.