Orientačný test školskej zrelosti v našej materskej škole Tlačiť
Napísal Alžbeta Černáková   
Piatok, 06 Február 2015 08:59

V našej materskej škole sa už stalo dobrou tradíciou, že pred zápisom do základnej školy absolvujú naši predškoláci testy školskej zrelosti. Uskutočňujeme ich v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva v Zlatých Moravciach. Tento školský rok prebehlo toto overovanie pripravenosti detí na vstup do základnej školy v pondelok dňa 2. februára, pod vedením pána riaditeľa Radovana Štukovského.

Orientačný test pozostával z troch oblastí:

1.Grafomotorická pripravenosť - kresba mužskej postavy, deti sa snažili zachytiť charakteristické znaky ľudskej postavy.

2.Napodobňovanie písaného písma - predškoláci opisovali podľa predlohy rukou písaný text.

3.Odkreslenie skupiny bodov, v tomto prípade sa vyžadovala dokonalá napodobnenina predlohy, tolerovala sa len malá odchýlka.

Ako doplnok k orientačnému testu školskej zrelosti sa používa i preskúšanie všeobecného prehľadu a orientácia dieťaťa vo svete poznania. Pán riaditeľ zhodnotil zručnosti našich budúcich prvákov a vyjadril spokojnosť, že všetky deti spĺňajú kritéria pripravenosti pre vstup do základnej školy. Touto cestou chcem poďakovať CPPP v Zlatých Moravciach a hlavne pánovi riaditeľovi za milý prístup a ústretovosť pri organizovaní týchto testov, ktoré sú dôležitým ukazovateľom ovládania zručností a vedomostí našich detí pred zápisom do základnej školy. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Posledná úprava Piatok, 06 Február 2015 09:06