Úvod
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 19 až 17 °C a najvyššie denné teploty 28 až 30 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 20 až 18 °C a denné maximá 30 až 32 °C.

Internetové stránky obce Skýcov
OZNÁMENIE o zámere obce Skýcov zameniť nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Piatok, 18 Jún 2021 07:24

OZNÁMENIE

o zámere obce Skýcov zameniť nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer zámeny:

- nehnuteľnosti v katastrálnom území Skýcov, vedenej Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor na LV č. 1164, ktorá je zobrazená a označená v geometrickom pláne č. 75/2021 vyhotovenom dňa 06.05.2021 vyhotoviteľom geo,flex s.r.o., IČO 47649356 úradne overenom Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor dňa 12.05.2021 pod č. 247/2021 vo vlastníctve Obce Skýcov, IČO 00308421 a to:

Posledná úprava Piatok, 18 Jún 2021 07:26
Čítať celý článok...
 
Zápisnica z 22. zasadnutia OZ zo dňa 11.6.2021 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Streda, 16 Jún 2021 08:37

 

Zápisnica

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skýcov,

konaného dňa 11. júna 2021.

__________________________________________________________________________

Prítomní : Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce Skýcov

Poslanci: Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký,

Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

Ospravedlnený : Ľubomír Černák


Ďalší prítomní: Bc. Ľudmila Herdová, kontrolórka obce,

Gabriela Pauková, zamestnankyňa obce


počas prerokovávania bodu č. 5 a 6 bol prítomný aj p. Andrej Šedivý

počas prerokovávania bodu č. 10 boli prítomné aj p. Zlatica Komárová

a p. PaedDr. Magdaléna Slezáková


PROGRAM :

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

4. Správa o plnení úloh - Komunitný plán SS obce Skýcov za rok 2020

5. Žiadosť o kúpu obecných pozemkov – L. Škodová

6. Žiadosť o kúpu obecných pozemkov – A. Šedivý

7. Žiadosť o kúpu obecného pozemku – M. Michňa

8. Žiadosť o kúpu obecných pozemkov – Pálenica Skýcov s.r.o.

9. Zámena obecného majetku

10. Rozšírenie kapacity MŠ Skýcov

11. Žiadosť o prefinancovanie laminátovej podlahy a reziva DS Hrušov

12. Kúpa mixážneho pultu

13. Informácie starostu obce

14. Záver

 

Posledná úprava Štvrtok, 17 Jún 2021 12:42
Čítať celý článok...
 
Oznam pre občanov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Štvrtok, 27 Máj 2021 09:56

Upozorňujeme majiteľov psov v zmysle zákona č. 282/2002 Zb. o podmienkach držania psov,

aby ich psi neznečisťovali verejné priestranstvá, miestne komunikácie a chodníky výkalmi.

Ak pes znečistí takto verejné miesta a priestranstvá je ten, kto psa vedie povinný

výkaly bezprostredne odstrániť.

Posledná úprava Štvrtok, 27 Máj 2021 14:02
 
Oznam - zmena otvorenia na zbernom mieste PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Streda, 19 Máj 2021 14:18

Oznamujeme Vám, že zberné miesto na Hradskej bude bývať otvorené

každý nepárny týždeň v čase od 9.00 hod. do 13.00 hodiny.

 

To znamená, že túto sobotu dňa 22. mája 2021 je zberné miesto zatvorené

a najbližšie bude otvorené budúcu sobotu dňa 29. mája 2021.

Posledná úprava Streda, 19 Máj 2021 14:24
 
Výborová schôdza ZU PS Obce Skýcov - 14.5.2021 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Streda, 26 Máj 2021 14:50

 

Výbor Združenia urbárnikov pozemkové spoločenstvo

Obce Skýcov oznamuje, že dňa 14. mája 2021 sa uskutočnila

výborová schôdza ZU a dozorná rada ZU.

 

Program schôdze bol nasledovný :

1) Otvorenie

2) Správa o činnosti ZU za rok 2020

3) Správa dozornej rady o hospodárení ZU za rok 2020

4) Diskusia

5) Návrh na uznesenie

6) Záver

 

Posledná úprava Streda, 26 Máj 2021 14:53
Čítať celý článok...
 
Oznam o doplnení a aktualizácii knižného fondu PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Štvrtok, 06 Máj 2021 12:19

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že s finančnou podporou Fondu na podporu umenia Bratislava bol knižničný fond v obecnej knižnici doplnený a rozšírený o 192 nových knižných titulov. Boli zakúpené nové knihy pre deti, mládež aj dospelých.

Pozývame Vás na návštevu knižnice a veríme, že si z bohatej ponuky nových kníh vyberiete.

 
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

Stránka 1 z 154
Copyright © 2021 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
tatry2008_1...
Image Detail