Úvod
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Polooblačno, miestami dážď a búrky, najnižšie ranné teploty 11 až 9 °C a najvyššie denné teploty 15 až 17 °C. Zajtra prevažne oblačno, ranné minimá 11 až 9 °C a denné maximá 17 až 19 °C.

Internetové stránky obce Skýcov
7. ročník Guláš párty na Skýcove PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Štvrtok, 14 Jún 2018 14:48

7. ROČNÍK SÚŤAŽE VO VARENÍ GULÁŠU

 

Miesto konania: Areál chaty Breziny v Skýcove

Dátum: 30. júna 2018 (sobota)Časový harmonogram varenia:Prezentácia družstiev: od 13.00 do 14.00 hod.

Začiatok varenia: o 14.00 hod.

Ukončenie varenia, odovzdanie vzoriek: o 18.00 hod.

Degustácia komisiou: od 18.30 do 19.00 hod.

Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien: 19.15 hod.Záujemcovia sa môžu prihlásiť:

- osobne na obecnom úrade v Skýcove

- priamo na mieste pred začiatkom varenia do 14.00 hod.

- telefonicky na čísle 037/6346216, 0918 969 517 najneskôr do 28. júna 2018 do 12.00 hod.

Posledná úprava Štvrtok, 14 Jún 2018 14:56
Čítať celý článok...
 
Komunitný plán obce Skýcov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Piatok, 08 Jún 2018 07:46

 

KOMUNITNÝ PLÁN


SOCIÁLNYCH SLUŽIEB


OBCE SKÝCOV


2018 - 2022


Príhovor starostu obce Skýcov

Úvod

1. Východisková situácia poskytovania sociálnych služieb

1.1. Právny rámec poskytovania sociálnych služieb

1.2. Úlohy a kompetencie obce v zmysle platných sociálnych zákonov

2. Analýza demografických údajov a sociálnej situácie

2.1. Obyvateľstvo

2.2. Školstvo

2.3. Služby

2.4. Nezamestnanosť

3. Analýza stavu poskytovaných sociálnych služieb

3.1. Sociálne znevýhodnené skupiny

Seniori

Nezamestnaní a zamestnanci s nízkym vzdelaním

Deti, mládež a rodiny v riziku sociálneho vylúčenia

Zdravotne postihnutí

Občania so sociálnymi a spoločenskými problémami.

4. Analýza požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb

4.1. SWOT analýza v sociálnej oblasti

5. Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb obce

5.1. Priority rozvoja sociálnych služieb obce

6. Časový plán realizácie koncepcie rozvoja sociálnych služieb

6.1. Finančné podmienky

7. Spôsob vyhodnocovania koncepcie rozvoja sociálnych služieb

8. Podmienky s spôsob zmeny a aktualizácie KPSS

9. Súlad poskytovania sociálnych služieb

Záver

Prílohy

Posledná úprava Piatok, 08 Jún 2018 08:13
Čítať celý článok...
 
Zápisnica z 24. zasadnutia OZ zo dňa 1.6.2018 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Streda, 06 Jún 2018 09:03

Zápisnica

z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skýcov,

konaného dňa 1. júna 2018.

___________________________________________________________________________

 

Prítomní: Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce

Poslanci: Milan Černák, Ing. Roman Černák, Ján Gunda, Ing. Milan

Krigovský, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková, Ľubomír

Černák

Ďalší prítomní: Mária Danišová, zamestnankyňa obce

PROGRAM :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Skýcov 2018-2022
 5. Predaj pozemkov (P. Dávidová)
 6. Prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce (orná pôda)
 7. Zmluvy o dielo - výmena okien (šk. bytovka), IBV – 3 rodinné domy, miestne komunikácie
 8. Použitie Rezervného fondu
 9. Žiadosť M. Pavkova – zmena uznesenia
 10. Informácie starostu obce
 11. Záver
Posledná úprava Streda, 06 Jún 2018 09:44
Čítať celý článok...
 
Oznam PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Štvrtok, 12 Apríl 2018 08:21

Oznamujeme občanom, že v rámci separovania odpadu si môžu prísť zobrať na obecný úrad vrecia na tetrapaky - nápojové kartóny (napr. obaly z mlieka, smotany, džúsu ...).

Vývoz v našej obci na tetrapaky sa uskutoční 11. mája 2018.

 
Oznam okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Štvrtok, 19 Apríl 2018 07:54

Vážení občania,

najviac požiarov vzniká v jarnom a suchom letnom období. Vyšší počet požiarov je zapríčinený požiarmi, ktoré vznikli v dôsledku vypal'ovania trávy a suchých porastov, spaľovania odpadov zo záhrad a v blízkosti lesných porastov. Príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach každý rok zasahujú a likvidujú požiare, ktoré vznikli nedbanlivosťou občanov pri spaľovaní suchej révy, odpadov z vinohradov a záhrad a vypaľovaní trávy.

Upozorňujeme občanov aby nepoužívali otvorený oheň a nefajčili na miestach so zvýšeným požiamym nebezpečenstvom, nevypaľovali porasty, nezakladali oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť a aby dodržiavali zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. Spôsobenie požiaru je porušením platných právnych predpisov a môže byť kvalifikované od priestupku až po trestný čin, nehovoriac o tom, aké škody môže v prírode spósobiť. Pri porušení povinností fyzických osôb citovaných v zákone o ochrane pred požiarmi môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Ziatých Moravciach postupovať voči fyzickej osobe podľa § 61 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a uložiť sankciu za priestupok až do výšky 331 €.

 

Posledná úprava Štvrtok, 19 Apríl 2018 07:56
 
Oznam - zberné miesto PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Piatok, 06 Apríl 2018 10:41

Oznamujeme občanom, že od piatku 6. apríla 2018 bude otvorené zberné miesto na hradskej.

Zberné miesto bude otvorené každý piatok a sobotu v čase od 8.00 hodiny do 15.00 hodiny.

Zároveň upozorňujeme občanov, na zákaz vývozu dreva a drevených výrobkov, okenných rámov, pneumatík a eterniku na zberné miesto.

 
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

Stránka 1 z 118
Copyright © 2018 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Den_Deti_pr...
Image Detail