Úvod Miestna samospráva Obecné zastupiteľstvo Pozvánka na 8. zasadnutie OZ - 13.12.2019
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 13 až 11 °C a najvyššie denné teploty 20 až 22 °C. Zajtra zamračené a búrky, ranné minimá 13 až 11 °C a denné maximá 19 až 21 °C.

Pozvánka na 8. zasadnutie OZ - 13.12.2019 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Streda, 11 December 2019 15:20

 

Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce Skýcov


P O Z V Á N K A


V súlade s § 13, odst . 4, písm. a) zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku OZ Skýcov, zvolávam

 

8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

v piatok dňa 13. decembra 2019 o 18.00 hod.


vo  veľkej zasadačke obecného úradu.

 

 

 

Program:

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

4. Rozbor hospodárenia za 3. štvrťrok 2019

5. Úprava rozpočtu na rok 2019

6. Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019

7. VZN č. 3/2019 – „Zmena č. 2 Územného plánu obce Skýcov“

8. Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

9. Schválenie zmluvy o dielo – „Zateplenie obvodových konštrukcií a rekonštrukcia vykurovania ZŠ Skýcov“

10. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

11. Návrh prevádzkového a návštevného poriadku streetworkoutového ihriska obce Skýcov

12. Informácie starostu obce

13. Záver


Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce Skýcov v.r.

 

Posledná úprava Streda, 18 December 2019 08:23
 
Copyright © 2022 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
masky4
Image Detail