Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov OZ a starostu obce Skýcov Tlačiť
Napísal Gabriela Paukova   
Piatok, 26 September 2014 09:19

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva

S k ý c o v e

15. novembra 2014

 

Miestna volebná komisia v Skýcove podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
v y h l a s u j e ,
že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

 

1. Ľubomír Černák, 59 r., živnostník, Skýcov Za humnami 113, Slovenská národná strana

2. Marian Černák, 35 r., stolár, Skýcov Topoľčianska 171, nezávislý kandidát

3. Milan Černák, 55 r., predavač, Skýcov Mierová 367, nezávislý kandidát

4. Roman Černák, Ing., 31 r., operátor primárneho okruhu, Skýcov Mierová 344, nezávislý kandidát

5. Ján Gunda, 61 r., dôchodca, Skýcov Konopniská 151, Slovenská národná strana

6. Stanislav Húska, 33 r., vodič, Skýcov Za humnami 129, SMER – sociálna demokracia

7. Milan Krigovský, Ing., 51 r., technik, Skýcov Hlavná 66, Kresťanskodemokratické hnutie

8. Jarmila Minárová, 55 r., technicko-hospodárska pracovníčka, Skýcov Za humnami 135,

nezávislá kandidátka

9. Marián Miškov, 33 r., nastavovač, Skýcov Športová 415, SMER – sociálna demokracia

10. Alžbeta Pavková, 64 r., dôchodkyňa, Skýcov Partizánska 286, SMER – sociálna demokracia

 

V  Skýcove

Dátum : 25. septembra 2014

 

Ing. Rudolf Dávid

predseda volebnej komisie

 

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

 

pre voľby starostu obce

v S k ý c o v e

15. novembra 2014

 

Miestna volebná komisia v Skýcove podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov

 

v y h l a s u j e ,


že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov :

 

 

1. Miroslav Jurík, Ing., 45 r., lesný inžinier, Skýcov Topoľčianska 175, nezávislý kandidát

2. Tomáš Kolembus, Mgr., 31 r., starosta obce, Skýcov Športová 386, nezávislý kandidát

 

V Skýcove

 

Dátum: 25. septembra 2014

 

Ing. Rudolf Dávid

predseda volebnej komisie

Posledná úprava Piatok, 26 September 2014 15:12