Informácie za matričný úrad a register obyvateľov obce Skýcov Tlačiť
Napísal Gabriela Paukova   
Štvrtok, 02 Júl 2009 12:55

     Prinášame Vám informácie a štatistický prehľad o sťahovaní a pohybe obyvateľov

našej obce Skýcov za I. polrok 2009.

 

     K 1. 1.  2009 bol počet obyvateľov obce  1025.

 

Z toho 123 detí do 15 rokov a 902 obyvateľov nad 15 rokov.

Počas prvého polroka 2009 sa prihlásili k trvalému pobytu v obci

2  občania   a  z obce  sa  odhlásilo  8  občanov.

Narodilo sa 5 detí - Sofia Frajková, Daniela Drahošová, Alije Mena,

Tomáš Jurík a Sebastián Škoda.

     Za matričný úrad Skýcov boli podľa miesta úmrtia zapísané do

matričnej knihy 3 úmrtia našich občanov - Rudolf Šupa, Mária

Havranová a Dominik Húska. Okrem nich zomreli aj Paulína 

Černáková a Karol Šedivý, celkovo zomrelo 5 našich spoluobčanov.

Do knihy manželstiev boli zapísané 2 uzavretia manželstva v našej

obci (rímsko-katolíckom kostole) a to:

  1. Terézia Žikavská  a  Andrej Kurkin
  2. Lucia Drienovská  a  Peter Marko

Manželstvo v Zlatých Moravciach uzavrel aj náš spoluobčan Radovan Lukáč

a Ing. Daniela Uhrinová.

     K  30. 6. 2009  je počet obyvateľov obce Skýcov 1019 ,

z toho 121 detí do 15 rokov a  898 obyvateľov nad 15 rokov. 

Posledná úprava Piatok, 03 Júl 2009 10:00